Kluczowe aspekty w prowadzeniu wywiadu logopedycznego oraz terapii logopedycznej u dziecka z ASD - Część II
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
18 paź 2022
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19:00)
Webinarium

Webinarium skierowane jest w głównej mierze dla logopedów, neurologopedów, przyszłych logopedów oraz osób zainteresowanych tematem diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z ASD. Tematem szkolenia, w pierwszej kolejności, będzie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z przeprowadzaniem wywiadu logopedycznego (na co zwrócić szczególną uwagę, co jest charakterystyczne dla dziecka rozwijającego się na spektrum autyzmu). Kolejno zwrócę uwagę na funkcje prymarne związane z rozwojem mowy, stan kompleksu ustno-twarzowego (w tym rolę nerwu trójdzielnego), scharakteryzuję najważniejsze zasady pracy nad rozwojem mowy i komunikacji u dziecka z ASD, które są podstawą progresu terapeutycznego. Omówię m.in. jak skutecznie wydawać polecenia, jakie podpowiedzi stosować w przypadku trudności w realizacji poleceń, przedstawię zasady nagradzania, pracę nad kontaktem wzrokowym, pracę nad echolalią bezpośrednią, odroczoną, pytaniami kompulsywnymi. Omówię także wybrane aspekty z programowania systemu językowego u dzieci z ASD, w tym m.in. zasadę wprowadzania rzeczowników u dzieci mających trudność z rozumieniem mowy, naukę budowania zdań, naukę zaimków osobowych. Szkolenie zakończę przedstawieniem wybranych metod nauki mowy i komunikacji, które wykorzystywane są współcześnie w pracy z dziećmi rozwijającymi się na spektrum autyzmu, w tym metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Podczas szkolenia zaprezentuję również materiały audio pokazujące, m.in. jak należy pracować nad echolalią bezpośrednią. Z uwagi na złożoność problematyki oraz duży zakres materiału szkolenie będzie podzielone na dwa dni.      

Cele

Uczestnik szkolenia:

 • dowie się na co zwrócić uwagę prowadząc wywiad logopedyczny z rodzicem dziecka z ASD,
 • dowie się jak ważne są funkcje prymarne oraz stan kompleksu ustno-twarzowego w rozwoju mowy werbalnej,
 • zdobędzie wiedzę nad jakimi aspektami języka pracować mając pod opieką pacjenta z ASD,
 • zdobędzie praktyczną wiedze w zakresie pracy nad charakterystycznymi zjawiskami językowymi występującymi u pacjenta z ASD, w tym m.in. nad echolalią,
 • dowie się jakie metody wykorzystywane są do pracy nad rozwojem mowy i komunikacji u dzieci z ASD.

Adresaci

 • Logopedzi,
 • Neurologopedzi,
 • Studenci/słuchacze studiów logopedycznych, neurologopedycznych,
 • Terapeuci.
 • osoby zainteresowane

Prowadzący

mgr Katarzyna Tokarz

Neurologopeda, pedagog. Pracuje w Poradni Autyzmu Dzieci w Rzeszowie. Diagnosta i terapeuta, od ponad 13 lat prowadząca terapię i diagnozy osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wykładowca w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki ASD.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 30 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 80 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.