Szkolenie PECS Poziom 1

Cena
Forma
Termin
Status
1499
warsztatowa
06 maj 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Naukowo-Technologiczny, Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: 10:00-15:00
Szkolenie PECS Poziom 1

Szkolenie przy współpracy z: PYRAMID EDUCATIONAL CONSULTANTS


Temat: Szkolenie PECS Poziom 1 

Termin:  06 - 07.05.2023 

Czas: 

Sobota: godz. 10.00 – 15.00

Niedziela: 9:00-14:00

Po szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział wraz z materiałami szkoleniowymi

Program szkolenia

Osoby niemówiące lub z ograniczonymi możliwościami artykulacyjnymi potrzebują systemu komunikacji, z którego będą mogły korzystać tu i teraz. Jeżeli jesteś nauczycielem, terapeutą lub rodzicem dziecka, u którego zdiagnozowano trudności w tych obszarach, prawdopodobnie słyszałeś już o Picture Exchange Communication System (PECS). PECS zyskało uznanie, ponieważ jest to praktyczny model o dowiedzionej naukowo skuteczności, a jeśli jest wdrażany z dokładnością – naprawdę działa. W oparciu o zasady stosowanej analizy zachowania pierwsze umiejetności rozwijane w ramach PECS polegają na nauczaniu spontanicznego wyrażania próśb, a następnie – tak szybko, jak to możliwe – przechodzi się do odpowiadania na pytania, a także komentowania otaczającego środowiska. Dodatkowym atutem, jest wysoki odsetek dzieci, które nabywają umiejętność niezależnego posługiwania się mową po wprowadzeniu PECS. Należy podkreślić, że chociaż PECS pierwotnie opracowano z myślą o małych dzieciach z autyzmem, z powodzeniem jest stosowane u różnych uczniów w każdym wieku i z wyzwaniami w różnych obszarach: poznawczym, komunikacyjnym, fizycznym.

Na naszych szkoleniach nauczysz się wdrażać PECS – oparty na dowodach naukowych system komunikacji alternatywnej i wspomagającej, ceniony na całym świecie.

Czego się dowiesz:

• Poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego

• Poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji

• Poznasz zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji

• Jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej

• Kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji

Prowadzący szkolenie

Magda Kaźmierczak

Superwizor behawioralny (nr licencji 25/S/2015) założyciel i dyrektor kliniczny polskiego oddziału Pyramid Educational Consultants, certyfikowany terapeuta i trener metody PECS i Podejścia Pyramid do Edukacji. Posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym, ukończyła także trzyletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, kolejne dwa na Florida Institute of Technology w Melbourne.

Zainteresowania zawodowe kieruje na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza w pracy z dziećmi z autyzmem oraz prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny.