TERAPIA RĘKI PLUS

Cena
Forma
Termin
Status
800 zł
warsztatowa
10 cze 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: sobota w godz. 9.00 - 19.00 niedziela w godz. 9.00 - 15.45
TERAPIA REKI PLUS

Termin: 10-11.06.2023

Sobota:  9.00 - 19.00

Niedziela  9.00 - 15.45


Cel szkolenia: 

1. Przypomnienie budowy anatomicznej ręki oraz jakie spełnia funkcje (prawidłowo, nieprawidłowo) w kontekście spraw związanych z grafomotoryką.

2. Zwrócenie uwagi na znaczenie innych funkcji organizmu, takich jak: propriocepcja, motoryka mała, duża, postawa, orientacja w przestrzeni, przetwarzanie wzrokowe, praksji dla efektu końcowego, jakim jest pisanie.

3. Zapoznanie z narzędziami diagnostycznymi (polskimi i zagranicznymi), pozwalającymi zlokalizować źródła problemów ucznia z pisaniem.

4. Przedstawienie technik i terapii, programów (polskich i zagranicznych), dotyczących uczniów w normie intelektualnej, minimalizujących problemy z pisaniem, podnoszących jakość i tempo pisania.

5. Przedstawienie technik i terapii, programów (polskich i zagranicznych), dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (zespół Down’a, spektrum autyzmu, mózgowe porażenie dziecięce), minimalizujących problemy ucznia z pisaniem, podnoszących jakość i tempo pisania.

6. Zapoznanie z elementami masażu Shantala, dotyczącymi ręki.

Szkolenie kierowane jest do

· psychologów,

· pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów,

· logopedów,

· fizjoterapeutów,

· terapeutów wczesnego wspomagania, 


Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje certyfikat wydawany przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe 

Forma szkolenia

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, warsztaty, podczas których pokazywane są techniki terapii ręki, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia (Program szkolenia chroniony prawem autorskim!)

1. Anatomia ręki (mięśnie, przyczep początkowy i końcowy).

2. Prawidłowa i nieprawidłowa praca ręki.

3. ICF w grafomotoryce.

4. Zapoznanie z wykorzystywanymi kwestionariuszami diagnostycznymi dla dzieci a skale gotowości szkolnej:

a) profil grafomotoryczny,

b) autorski kwestionariusz grafomotoryczny - autor Jacek Szmalec,

c) kwestionariusz DASH dla dzieci w wieku 6-9 lat, 11-17 lat,

d) kwestionariusz INSITE,

e) kwestionariusz EOS-2 dla dzieci w wieku 6-9 lat,

f) MFDR.

5. Zapoznanie z wykorzystywanymi testami diagnostycznymi dla dzieci z MPD: AHA. MACS,

    GMFM.

a) AHA,

b) MACS,

c) GMFM,

d) Mini MACS,

e) DASH, quick DASH,

f) ABILHAND - Kids.

6. Autorskie narzędzia diagnostyczne stosowane w pracy z dzieckiem.

7. Reakcje odruchowe w grafomotoryce.

8. Programy ruchowe poprawiające grafomotorykę:

a) Jimbo

b) INPP a grafomotoryka,

c) omówienie autorskiego programu "Terapia ręki od A do Z" (wydany w formie książkowej

    przez wydawnictwo „Harmonia”)

9. Podstawowe struktury OUN (ośrodkowy układ nerwowy) zaangażowane w procesy

    percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki.

10. Zapoznanie z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i ich wpływem na rozwój

      manualny i grafomotoryczny.

11. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.

a) przygotowanie miejsca pracy dla dziecka z problemami grafomotorycznymi,

b) przygotowanie miejsca pracy dla dziecka z problemami grafomotorycznymi                                      

    i niepełnosprawnością złożoną.

12. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych w pracy z dzieckiem                              

      z niepełnosprawnością sprzężoną , w tym:

a) Zespół Downa,

b) spektrum autyzmu,

c) zespoły wad wrodzonych,

d) niepełnosprawność intelektualna (głęboka, znaczna, umiarkowana, lekka)

13. Omówienie zasad konstruowania programu terapii.

14. Analiza wybranych pomocy pod kątem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej

      motoryki.

15. Prezentacja wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki (elementy metody:

      NDT, SI, terapii manualnej, masażu Shantala, masażu klasycznego).

Prowadzący szkolenie

dr Jacek Szmalec - teoretyk i praktyk. Doktor nauk, który obronił pracę pod tytułem: "Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich" na UMCS w  Lublinie.  Absolwent   kilku kierunków studiów podyplomowych, w tym z fizjoterapii i związanych z autyzmem. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń (Wielka Brytania - Cambridge, Londyn, Bristol, Birmigham, Leeds, Izrael, Francja - Paryż, Węgry - Instytut Petö w Budapeszcie, Holandia i Polska), które wzbogaciły jego wiedzę teoretyczną na temat przyczyn problemów z ręką, w tym problemów grafomotorycznych i sposobów ich rozwiązywania również u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Wykładowca na wielu krajowych uczelniach, w tym UMCS w Lublinie, UG w Gdańsku, UKW w Bydgoszczy, KPSW w Bydgoszczy, WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych (dorobek pod linkiem). Wiedzę teoretyczną i umiejętności (NDT, SI, AHA, metoda Prechtla, ADOS - 2, ASRS, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, międzynarodowy 14-100 OSTRÓDA, UL. GRUNWALDZKA 25/21; TEL. 504 039 756; E-MAIL: info@mcsedu.com, www.mcsedu.com trener masażu Shantala i inne) wykorzystuje od prawie 20 lat w pracy z dziećmi w SOSW w Szymanowie i od 2007 roku w prowadzonym przez siebie gabinecie terapeutycznym. Więcej informacji o Prowadzącym na stronie: http://www.mcsedu.com/zespol/2-mgr-jacekszmalec.html


Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
  • Serwis kawowy