ABC pracy pedagoga szkolnego
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
28 wrz 2022
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących pedagogów szkolnych w zakresie realizacji obligatoryjnych zadań oraz prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W czasie szkolenia zostaną omówione:

 1. Podstawowe przepisy prawa regulujące pracę pedagoga i udzielanie wsparcia PPP.
 2. Zadania pedagoga w praktyce.
 3. Prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego.
 4. Przykładowe pomysły na realizację zadań profilaktycznych i diagnostycznych.

ABC pracy pedagoga szkolnego

UCZESTNICY:

 1. Poznają podstawy prawne działalności pedagoga szkolnego.
 2. Nauczą konstruować obowiązującą dokumentację.
 3. Wzmocnią kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Otrzymają  inspiracje do wykorzystania w pracy.

Adresaci

 • pedagodzy szkolni

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Dyrektorzy placówek oświatowych

Prowadzący

mgr Angelika Perdek Chabinowska

Jestem czynnym zawodowo nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym, specjalistą terapii pedagogicznej. Od lat prowadzę szkolenia dla rad pedagogicznych z obszarów: umiejętności miękkie, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, TIK, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentacji i obowiązujących przepisów,  czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania, innowacji. Na szkoleniach stawiam nacisk na praktyczne wykorzystanie przedstawianych treści w codziennej pracy dydaktycznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 30 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 80 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.