Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej i szkolnej to kamień milowy w rozwoju dziecka. Niezwykle istotną kwestią jest to, aby w nowym środowisku edukacyjnym dziecko poczuło się bezpiecznie i komfortowo. Celem webinarium jest wskazanie czynników skutecznej adaptacji do środowiska edukacyjnego oraz udzielenie praktycznych wskazówek opiekunom chcącym zapewnić dziecku jak najszybszy i najbezpieczniejszy proces adaptacji.  

Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego

Cele:

  • zapoznanie z modelami adaptacji do środowiska edukacyjnego
  • określenie czynników ułatwiających adaptację

Adresaci

  • Rodzice
  • Nauczyciele
  • Organizatorzy wypoczynku
  • Wychowawcy kolonijni
  • Pracownicy ośrodków kultury

Prowadzący

Monika Wójcik

Pedagog, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel-terapeuta. 8 lat doświadczenia zawodowego – praca w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodku pomocy społecznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.