Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego i szkolnego

Cena
Forma
Termin
Status
30 zł
Szkolenie online
24 sie 2020
20:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 20:00)
Webinarium

Webinarium

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej i szkolnej to kamień milowy w rozwoju dziecka. Niezwykle istotną kwestią jest to, aby w nowym środowisku edukacyjnym dziecko poczuło się bezpiecznie i komfortowo. Celem webinarium jest wskazanie czynników skutecznej adaptacji do środowiska edukacyjnego oraz udzielenie praktycznych wskazówek opiekunom chcącym zapewnić dziecku jak najszybszy i najbezpieczniejszy proces adaptacji.  

Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego i szkolnego


 • Cele:

  - zapoznanie z modelami adaptacji do środowiska edukacyjnego

  - określenie czynników ułatwiających adaptację

Adresaci

 • Adresaci
  • Rodzice,

  • nauczyciele,

  • organizatorzy wypoczynku,

  • wychowawcy kolonijni,

  • pracownicy ośrodków kultury.

Prowadzący

Monika Wójcik

Pedagog, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel-terapeuta.

8 lat doświadczenia zawodowego – praca w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej, ośrodku pomocy społecznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia : 24.08.2020 r. do godziny 15:00

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 30 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 55 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.