Arkusz organizacyjny zgodnie z aktualnymi przepisami MEiN
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
150 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 120 minut
Webinarium

Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Musi odwoływać się przy tym do wielu rozporządzeń regulujących w szczegółach niektóre kwestie. Znajomość detali pozwala spełnić oczekiwania organów opiniującego i zatwierdzającego arkusz. Do rozpatrzenia są nie tylko rozporządzenie dotyczące szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, ale również to w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podstawą jest również rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Konieczność sięgania po przepisy dopełniające stanowi trudność. Dodatkowo nauczenie się pisania arkusza organizacji tak, by nie było wątpliwości w prawidłowym zrozumieniu intencji piszącego stanowi o pozytywnej bądź negatywnej opinii. Trudną kwestią pozostaje jeszcze temat kwalifikacji nauczycieli, szczególnie jeśli chodzi o zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjne. Oprócz znajomości rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, istotna staje się tu interpretacja przepisów. Wiele niepokoju budzi także organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnianie dodatkowych nauczycieli lub pomocy nauczyciela, organizacja świetlicy. Planowane spotkanie skupi się na wyjaśnianiu podstaw i doprecyzowaniu szczegółów, tak, by rozumieć oczekiwania prawodawcy co do planowania pracy szkół i przedszkoli.

Arkusz organizacyjny zgodnie z aktualnymi przepisami MEiN

CELE:

  • Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi sporządzania arkusza organizacji
  • Przedstawienie podstawowych założeń co do zawartości arkusza organizacji
  • Wskazanie koniecznych informacji dotyczących planowania organizacji religii, WDŻ czy nauki w klasach łączonych
  • Wskazanie interpretacji przepisów prawa, które najczęściej  sprawiają  trudności szkołom i przedszkolom

Adresaci

  • Dyrektorzy placówek oświatowych
  • Osoby zarządzające 

Prowadzący

Dr Jolanta Wasilewska

Jest nauczycielem dyplomowanych z wieloletnią praktyką w szkole. Obecnie zajmuje się sprawami związanymi z przestrzeganiem przez szkoły przepisów prawa. Szczególnie bliska jest jej tematyka związana z edukacją włączającą. Prowadzi szkolenia i zajęcia odnoszące się do prawa oświatowego.  

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 150 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 175 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.