Artystyczne Święta - warsztaty plastyczne

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
warsztatowa
27 lis 2021
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: Sobota - 27.11.2021r. godz. 9:00 - 12:00
Artystyczne Święta - warsztaty plastyczne

Termin: 

27.11.2021 r. Sobota

Godziny: 9:00 - 12:00 

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, studentów, którzy poszukują kreatywnych, oryginalnych działań plastycznych i technik do pracy z dziećmi. Podczas szkolenia każdy z uczestników wykona ozdoby bożonarodzeniowe w różnych technikach, które będzie mógł wykorzystać do pracy z dziećmi, uczniami. Wszystkie techniki i sposoby pracy zostaną dokładnie omówione i przedstawione na reprezentacyjnych przykładach. Podczas szkolenia każdy pozna jedną z technik graficznych, jaką jest monotypia. Zostanie ona omówiona i uczestnik wykona serię odbitek graficznych o tematyce świątecznej. Kolejno zostanie zaprezentowana „ekosztuka” w kontekście świąt na przykładzie różnych rodzajów choinek i ozdób świątecznych wykonanych z materiałów recyklingowych. Potem każdy wybierze jedną z możliwych do wykonania choinek i stworzy ją samodzielnie według instruktarzu. Następnie zostaną zaprezentowane inne ozdoby, jak np. bombki, i również będą one wykonane przez każdego z uczestników.

Szkolenie kierowane jest do

 • nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • nauczycieli plastyki i techniki, 
 • studentów kierunków artystycznych i pedagogicznych.


 Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje certyfikat wydawany przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe 

Plan Szkolenia

 • Omówienie technik plastycznych wykorzystanych na zajęciach wraz z materiałami.
 • Poszerzenie umiejętności zastosowania dostępnych środków plastycznego wyrazu i ekspresji.
 • Zdobycie umiejętności tworzenia nowych form plastycznych i ozdób z wykorzystaniem poznanych technik i materiałów.
 • Tworzenie wybranych form, dzieł plastycznych przy wykorzystaniu instruktarzu.
 • Pobudzenie wrażliwości twórczej, estetyki, pomysłowości, kreatywności.

Zapewniamy: 

 • Materiały szkoleniowe;
 • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu;
 • serwis kawowy.

Prowadzący

Adrianna Zawadzka – absolwentka Grafiki i Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). Studentka studiów doktoranckich z Historii macierzystej uczelni. Swoje wykształcenie uzupełniła przez studia podyplomowe z: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, zarządzania oświatą, tyflopedagogiki, gerontologii i historii sztuki.


Nauczycielka w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, była asystentką na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i Grafika. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Od lat działa w różnorakich wolontariatach. Ma na swoim koncie ilustracje do książek oraz projekty graficzne, m.in. kalendarza. Laureatka konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Bierze udział w konferencjach i szkoleniach. Kurator wystaw, członek jury w konkursach, redaktor naukowy publikacji książkowych. Angażuje się w pomoc słabszym i pomaga w rozwoju osobom zdolnym.