Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
150 zł
wykładowa
Po zebraniu 6 osób chętnych
Rekrutacja
otwarta
Miejsce szkolenia: Miejsce będzie podane wkrótce Czas trwania: 4 -5 godzin dydaktycznych
Opis:

W roku szkolnym 2019/2020 nastąpiły kolejne zmiany dotyczące zasad awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny ich pracy. Właściwe przeprowadzenie procesu awansu zawodowego wymaga od nauczyciela i opiekuna odpowiedniego przygotowania. Praktyczne odniesienie się do obowiązujących przepisów prawa musi mieć swoje odzwierciedlenie do konkretnych sytuacji szkolnych. Dlatego też szkolenie koncentruje się na istotnych problemach związanych z procedurą awansu na poszczególne stopnie zawodowe. Szkolenie w przejrzysty sposób przedstawia zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2019 poz. 1650 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły 23 sierpnia 2019 r.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli o różnym stopniu awansu zawodowego z procedurą. W szkoleniu zwraca się przede wszystkim uwagę na zasady oceniani nauczycieli po zakończeniu poszczególnych stopni awansu. Zakładane efekty kształcenia po szkoleniu w zakresie:

wiedzy:

 • Zna podstawową terminologię stosowaną w podstawie prawnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela
 • Ma podstawową wiedzę o strukturze i formach uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela: stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego
 • Ma podstawową wiedzę na temat ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela

umiejętności:

 • Potrafi interpretować podstawowe akty prawne związane z awansem zawodowym nauczycieli
 • Potrafi właściwie formułować treści i plan rozwoju zawodowego oraz potrafi wypełnić wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu
 • Potrafi nawiązać współpracę z nauczycielami i dyrektorem placówki, w celu rozpoczęcia procedury awansu zawodowego

Program:

 1. Podstawy prawne awansu zawodowego
 2. Ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela
 3. Planowanie rozwoju zawodowego
 4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 5. Prezentacja dorobku zawodowego
 6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Organizacja szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie ustawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli PCUD
 • Serwis kawowy
 • Materiały po szkoleniowe w formie elektronicznej na stronie PCUD