Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień dyplomowanego (w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r.)
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
szkolenie online
05 paź 2023
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 120 minut
Webinarium

Tematyka webinarium dotyczy procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego wg dotychczasowych przepisów. Nauczyciele, którzy są już w trakcie odbywania stażu (rozpoczęli go przed wejściem w życie nowych przepisów), mają obawy, czy właściwie przebiega i pozytywnie zakończy się ich procedura awansowa. Dzięki zdobytej podczas webinarium wiedzy nauczyciele poprawnie opracują sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotują wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i dokumentację dołączaną do wniosku. Będą wiedzieli, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zakończyła się uzyskaniem akceptacji komisji powołanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w rezultacie – uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Cele

  • Przypomnienie przepisów  prawa regulujących procedurę awansu zawodowego nauczycieli, którzy są w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  • Przedstawienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wg dotychczasowych przepisów.
  • Nabycie umiejętności opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  • Poznanie sposobu przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i dołączanej do niego dokumentacji.
  • Zapoznanie z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej.

Adresaci

  • Nauczyciele którzy są już w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego (ubiegający się o awans według rozporządzenia MEN z 2018 r.),
  • Dyrektorzy szkół .

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 35-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, były doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane