Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień dyplomowanego (wg nowych przepisów)
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
03 paź 2023
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 120 minut
Webinarium

Tematyka webinarium dotyczy procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego wg nowych przepisów prawa. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzenie MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w nowy sposób regulują ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Dzięki udziałowi w webinarium nauczyciele poznają niezbędne warunki nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego. Zapoznają się z kryteriami oceny pracy dokonywanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Będą potrafili przygotować wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i dokumentację dołączaną do wniosku. Poznają, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zakończyła się uzyskaniem akceptacji komisji powołanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w rezultacie – uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Cele

Zmiany w przepisach prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego wg nowych przepisów.

  • Wymagany okres pracy i wymiar zatrudnienia.
  • Ocena pracy nauczyciela według szczegółowych kryteriów jako jeden z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  • Rozmowa kwalifikacyjna.

Adresaci

  • Nauczyciele, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów prawa (rozporządzenie MEiN z 2022 r.), 
  • Dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 35-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, były doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.