Awans zawodowy nauczyciela początkującego na stopień mianowanego (wg nowych przepisów)
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
21 wrz 2023
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 1 godzina
Webinarium

Tematyka webinarium dotyczy procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego wg nowych przepisów prawa. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzenie MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w nowy sposób regulują ubieganie się o stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele zastanawiają się, w jaki sposób mają odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela i pozytywnie zakończyć procedurę awansową? Dzięki udziałowi w webinarium nauczyciele zapoznają się ze statusem nauczyciela początkującego, poznają na czym polega i ile trwa przygotowanie do zawodu nauczyciela. Poznają też rolę mentora w okresie odbywania przez siebie przygotowania do zawodu. Zapoznają się z kryteriami oceny pracy dokonywanej w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu. Będą wiedzieli, w jaki sposób przygotować się do egzaminu, aby zdać go przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę, a w rezultacie – uzyskać stopień nauczyciela mianowanego.

Cele

Zmiany w przepisach prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Status nauczyciela początkującego. Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego wg nowych przepisów.

 1. Status nauczyciela początkującego.
 2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 3. Rola mentora w okresie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu.
 4. Ocena pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu dokonywana według szczegółowych kryteriów.
 5. Zajęcia prowadzone w obecności komisji.
 6. Egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Adresaci

 • Nauczyciele, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów prawa (rozporządzenie MEiN z 2022 r.), 
 • Mentorzy,
 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 35-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, były doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.