Awans zawodowy nauczyciela-stażysty na kontraktowego
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 90 minut
Webinarium

Tematyka webinarium dotyczy procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Częste nowelizacje ustawy Karty Nauczyciela i zmiany rozporządzeń MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli powodują, że nauczyciele, którzy rozpoczynają staż na stopień nauczyciela kontraktowego nie zawsze wiedzą, którymi aktami prawnymi powinni się posługiwać, aby właściwie przebiegała i pozytywnie zakończy się ich procedura awansowa. Dzięki zdobytej podczas webinarium wiedzy nauczyciele poprawnie opracują plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji, przygotują wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz dokumentację dołączaną do wniosku. Będą wiedzieli, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zakończyła się uzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły/przedszkola/placówki, a w rezultacie – uzyskaniem stopnia nauczyciela kontraktowego.

Awans zawodowy nauczyciela-stażysty na kontraktowego

Cele: 

 • Poznanie przepisów prawa regulujących procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Przedstawienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • Poznanie obowiązków opiekuna stażu
 • Nabycie umiejętności opracowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji
 • Poznanie sposobu przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i dołączanej do niego dokumentacji
 • Zapoznanie z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej

Adresaci

 • Rodzice
 • Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego
 • Opiekunowie stażu
 • Dyrektorzy szkół
 • Nauczyciele

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeprowadza badania ewaluacyjne szkół i placówek oświatowych. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.