Bezpieczeństwo w Internecie
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 135 minut (godzina 18.00)
Webinarium

Bezpieczeństwo w Sieci jest tematem bardzo obszernym, obejmującym wiele dziedzin nauki i trudno jest w krótkim czasie przedstawić jego najważniejsze aspekty. Prezentowane webinarium jest próbą wybrania najciekawszych zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa i przefiltrowania ich pod kątem najczęstszego pojawiania się w rzeczywistości szkolnej. Tematyka proponowanego webinarium skoncentruje się na trzech głównych tematach: podstawowych zasadach bezpiecznego funkcjonowania w Sieci, przykładach  wybranych zagrożeń  i metodach zabezpieczenia lub unikania możliwych, niebezpiecznych sytuacji. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany przykładami, które są tak dobrane, aby jak najbardziej dotykać rzeczywistości oświatowej 

Wiedza wyniesiona przez słuchaczy  z webinarium  może być wykorzystana wobec podobnych zagrożeń, które spotkają ich w trakcie surfowania w Sieci. Wszyscy, zwłaszcza w obecnym czasie powszechnej pracy zdalnej, korzystają z możliwości technologii teleinformatycznej, nie zawsze zdając sobie sprawę, zarówno z  jej możliwości , jak i ograniczeń. Te ograniczenia, to między  innymi , oprócz technicznych problemów, które zawsze mogą się zdarzać (np. przejściowe braki zasięgu, problemy z zasilaniem itp.), także wzmożona aktywność cyberprzestępców. Ich celem jest wyszukiwanie podatnych na atak celów i maksymalizacja zysków. Aby to osiągnąć sposoby ataków bardzo często są zmieniane, czasami nieznacznie, przeważnie z uwagi na zamierzony, planowany cel. Mimo tego sposoby zapobiegania  jednego rodzaju atakom są podobne. Np. ataki phishingowe,  kierowane i  optymalizowane do różnych grup ofiar, ale z punktu widzenia mechanizmu  ataku bardzo podobne. Podobnie można mówić o kampaniach związanych z dystrybucją malware, ransomware itp. Reasumując, można powiedzieć, że główną korzyścią wynikającą z udziału w webinarium jest poznanie typologii najczęstszych ataków i nauczenie się podstawowych technik zapobiegania.

 

Bezpieczeństwo w Internecie

CELE:

Cele teoretyczne:

  • zapoznanie się z teoretycznymi zasadami cyberbezpieczeństwa;

Cele poznawcze:

  • poznanie funkcjonujących zasad bezpieczeństwa,  poznanie typologii ataków, zapoznanie się z raportami dotyczącymi statystyk ataków, najczęstszych ich typów itp.

Cele utylitarne (praktyczne):

  • poznanie najprostszych  metod  i sposobów  zapobiegania atakom, minimalizacji ich skutków itp.

Adresaci

  • Nauczyciele
  • Dyrektorzy
  • Osoby kierujące placówkami oświatowymi
  • Studenci
  • Wszyscy zainteresowani tematem

Prowadzący

mgr Maciej Gajewski

Jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa informacji z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Politechniki Rzeszowskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, uczestnik szeregu specjalistycznych kursów i szkoleń. W latach 2000-2015 zatrudniony w administracji rządowej Od 6 lat pracuje w sektorze prywatnym zajmując się różnymi aspektami cyberbezpieczeństwa, obecnie głównie audytami bezpieczeństwa i bezpieczeństwem procesowo- proceduralnym. W trakcie kariery zawodowej zdobył bardzo duże doświadczenie zarówno w zakresie zabezpieczania aktywów i budowania bezpiecznych systemów przetwarzania informacji,  kontroli i audycie  bezpieczeństwa informacji jak i obszarze szkoleniowo dydaktycznym. Jako prelegent występował na najważniejszych polskich konferencjach dotyczących bezpieczeństwa informacji czy cyberbezpieczeństwa (SEMAFOR, SECURE, ENIGMA, SECURITY CASE STUDY). Posiada  certyfikaty np. ISO 27001 LA, PRINCE 2 F, ITIL 4 F.


Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.