Bunt nastolatków- wyzwanie rodziców

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Webinarium

Tematem naszego spotkania są nastolatki i to co dzieje się z młodym człowiekiem w okresie dorastania. Jest to trudny czas dla samych dzieci, ale również rodziców, którzy często czują się bezradni wobec zmian jakie dokonują się u ich dzieci.

Webinarium ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu rozwoju dziecka w okresie adolescencji.

W moim wystąpieniu będę chciała scharakteryzować młodego człowieka w procesie dojrzewania oraz zaproponować techniki komunikacji oraz kształtowania wzajemnych relacji dziecko – rodzic tak, aby z sukcesem przejść ten trudny rodzicielsko okres.

Na bunt nastolatka wpływa wiele zmian rozwojowych tj. zmiany hormonalne, a co za tym idzie wygląd zewnętrzny, zachowanie, kształtowanie się tożsamości młodej osoby, potrzeba zmian w funkcjonowaniu społecznym. Młoda osoba często doświadcza dysonansu pomiędzy chęcią bycia dorosłym, a poczuciem bezradności, gdyż nadal jest jeszcze dzieckiem. To ogranicza i powoduje frustrację.

U każdej młodej osoby proces dorastania przebiega inaczej. Część musi się „wyszumieć” inni przeżywają bunt w ciszy, wycofaniu lub co gorsza nie podejmują buntu. Na to jak dziecko dorasta ma wpływ jego temperament i kształtująca się osobowość. Można odwołać się do „Wielkiej Piątki” na którą składa pięć czynników osobowości: ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność i otwartość na doświadczenia. Pewne cechy temperamentu zwiększają prawdopodobieństwo występowania określonych zachowań u młodych ludzi.

Dziecko w okresie nastoletnim buduje obraz siebie i swojej tożsamości. Na ten proces istotnie wpływa grupa społeczna, czas kulturowy w którym młody człowiek dojrzewa. Ten proces ustalania odrębności i poszukiwania siebie zaczyna się często od prostych rzeczy jak np. zmiana wyglądu poprzez nową fryzurę, ubiór, kolczyki itp. Zazwyczaj potrzeba eksperymentowania manifestuje się poprzez próby z papierosami, alkoholem, czy seksem. Zazwyczaj jest to coś zakazanego, gdyż daje poczucie wolności. Kolejną kwestią jest testowanie granic w relacjach z rodzicem. Dziecko w tym czasie często ma poczucie omnipotencji, nie myśli o konsekwencjach. Rady, czy zakazy rodziców chce łamać, gdyż to one ograniczają potrzebę wolności. Jest to też czas idealizmu i poszukiwania nowych autorytetów. Często te autorytety budzą kontrowersje szczególnie u rodziców, co jest zarzewiem konfliktów.

Musimy pamiętać, iż dobrze rozwiązany kryzys tożsamości pozwala na wykształcenie się stabilnego „Ja”, z prawidłowo ukształtowaną samooceną, wiarą w ideały i swoje przekonania. Dlatego uważam, iż bunt u młodego człowieka jest bardzo ważny. Obserwuje się, iż dzieci które nie przeszły tego okresu mogą w życiu dorosłym doświadczać kryzysów w ustalaniu relacji z innymi oraz realizacją swoich potrzeb.

Co wobec tego może robić rodzic jak ma sobie radzić?

-  w rozmowach utrzymuj spokój, nie podnoś głosu, czasem młodym osobom chodzi o to, żeby nas zdenerwować,

- zawsze daj szansę dziecku na przedstawienie swoich racji,

- nie dodawaj zbędnych komentarzy,

- jeśli musisz czegoś zabronić wytłumacz dlaczego,

- ustalaj granice w sposób elastyczny, daj szansę do negocjacji,

- nie porównuj „Ja w Twoim wieku”… to inna czasy i doświadczenia

Na koniec dodam, iż nadzieję daje fakt, iż często z młodych buntujących się osób wyrastają niejednokrotnie jednostki wybitne.

Bunt nastolatków- wyzwanie rodziców

CELE:

 • Zapoznanie słuchacza z podstawową wiedzą dotyczącą zmian rozwojowych dziecka.
 • Analiza koncepcji rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji.
 • Wprowadzenie metod skutecznej komunikacji z dzieckiem.
 • Omówienie technik wychowawczych sprzyjających poprawie relacji rodzic – dziecko.
 • Omówienie technik w ujęciu terapii poznawczo-behawioralnej tj. system PZK, rodzaje konsekwencji

Adresaci

 • Adresaci
  • Rodzice,

  • nauczyciele,

  • organizatorzy wypoczynku,

  • wychowawcy kolonijni,

  • pracownicy ośrodków kultury.

Prowadzący

Magdalena Lech – mgr psychologii klinicznej, oligofrenopedagog

 - terapeuta technik behawioralnych, terapeuta Instrumental Enrichment,

 - na co dzień mama nastolatki, stąd wiedza poparta doświadczeniem

- dyrektor i terapeuta w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- - Pedagogicznej „Kraina Uśmiechu”,

- koordynator terapeutyczny w przedszkolach „Kraina Uśmiechu” i szkole podstawowej „Kraina Uśmiechu”

- od 16 lat systematycznie pogłębiam swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi na każdym etapie rozwojowym

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.