Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem „Uwalnianie i łagodzenie napięć psychofizycznych"
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem, to metoda leczenia i uzdrawiania tańcem oraz ruchem, redukująca nadmierny stres, służąca integracji psychosomatycznej. Jest dobrym sposobem na odreagowanie, odprężenie i dobre samopoczucie. Może stanowić ciekawą i wartościową metodę pracy z ciałem i emocjami, wspomagającą harmonijny psychofizyczny rozwój człowieka. Pełni wiele ważnych funkcji: m.in. profilaktyczną, korygującą, stymulującą, aktywizującą, poznawczą, diagnostyczną, terapeutyczną.

Głównym celem choreoterapii jest wydobycie za pomocą ruchu i rytmu tych emocji, których nie można wyrazić w sposób werbalny. Do zadań choreoterapii należą min.: otwarcie się na siebie i na innych, zwiększenie samoświadomości, łagodzenie i rozładowywanie napięć psychofizycznych, stłumionych uczuć, poprawa sprawności ruchowej, praca z emocjami, wyrażanie siebie ruchem, uspokojenie, rozluźnienie, wzrost energii życiowej, odzyskiwanie równowagi emocjonalnej, integracja psychosomatyczna, polepszenie relacji z otoczeniem. Choreoterapia może być stosowana (min.): dla osób z dolegliwościami psychosomatycznymi, z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością ruchową i umysłową, w leczeniu i profilaktyce nerwic, depresji, w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z autyzmem, z ADHD, z ludźmi starszymi, z pacjentami onkologicznymi, w uzależnieniach, z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym.

 Korzyści płynące z uczestnictwa w webinarium:

 1. a) Przybliżenie metody choreoterapii - terapii tańcem i ruchem; zapoznanie z podstawami teorii, praktyki i metodyki
 2. b) Doświadczanie praktyczne na sobie ćwiczeń z choreoterapii.
 3. c) Zainspirowanie do wprowadzania elementów choreoterapii do zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem „Uwalnianie i łagodzenie napięć psychofizycznych

Teoretyczne (prezentacja) ; zapoznanie z podstawami teorii: 

 • Pojęcie choreoterapii, zadania, zastosowanie
 • Treści programowe zajęć choreoterapii, dobór muzyki, literatura

 Poznawcze:

 •  Przedstawienie efektów założeń teoretycznych na przykładzie opinii osób  uczestniczących w zajęciach z choreoterapii.

 Utylitarne (praktyczne)

Poznanie wybranych ćwiczeń z zakresu:

 • Świadomość ciała, ruchu i przestrzeni:
 • ćwiczenia różnych części ciała w pozycjach wysokich i niskich; napinanie, rozluźnianie, rozciąganie, uwalnianie napięć.
 • ćwiczenia różnych jakości ruchów (w oparciu o metodę R. Labana)
 • Formy taneczne i ćwiczenia muzyczno-ruchowe
 • Improwizacja ruchowa
 • Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Instruktorzy tańca i innych form ruchu
 • studenci

Prowadzący

Dr Bernadetta Wojtuń-Sikora

Wykładowca w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej w Uniwersytecie Rzeszowskim, Instruktor tańca w Młodzieżowym Domu Kultury, Certyfikowany Instruktor Tańca Terapeutycznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu. Od 2002 roku prowadzi zajęcia z choreoterapii min. z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, z osobami z dysfunkcją wzroku, z osobami zainteresowanych samorozwojem. Odbyła wiele szkoleń z choreoterapii min. z Patricią Elizabeth Torres Villanueva, Beatą Marecką, Miriam Roskin Berger, Judith Bunney, Zofią Aleszko, Marią Skomer, Lilianą Owoc-Pierzchałą, Zuzanną Pędzich, Reginą Wolską. Ciągle podnosi kwalifikacje na różnych warsztatach i konferencjach.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.