CO JEST NORMĄ, A CO ZABURZENIEM w rozwoju mowy i komunikacji dziecka
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: online Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Nieprawidłowe funkcjonowanie wzroku, słuchu, mowy są jedną z przyczyn opóźnień w nauce, powodują trudności w rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych. Na webinarium, więc zostanie poruszony temat różnicy między opóźnionym rozwojem mowy, a zaburzeniem rozwoju mowy. Roli zabawy oraz wspólnego pola uwagi. Przypomnę etapy rozwoju mowy, oraz zwrócę uwagę na zachowania, które mogą nas zaniepokoić. Im bardziej będziemy świadomi nieprawidłowości w rozwoju naszych dzieci tym szybciej odnajdziemy przyczynę. Dziecko będzie miało większe szanse na poprawę swojego funkcjonowania w przyszłości. Właśnie poprzez wczesną stymulację, jaką daje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

CO JEST NORMĄ, A CO ZABURZENIEM w rozwoju mowy i komunikacji dziecka

CELE: 

Teoretyczne:

 • różnice między opóźnionym rozwojem mowy, a zaburzeniem mowy
 • objawy i przyczyny zaburzeń komunikacyjnych u dzieci
 • czym jest wspólne pole uwagi, oraz jaką rolę w rozwoju dziecka odgrywa zabawa i naśladownictwo
 • kto może starać się o zajęcia z WWRD finansowane ze środków oświatowych


Utylitarne (praktyczne): 

 • Przedstawię przykłady niepożądanych zachowań dzieci w pierwszym, drugim i trzecim roku życia, które mogą sugerować zagrożenie autyzmem i  nie tylko

Adresaci

 • terapeuci
 • nauczyciele wspomagający
 • nauczyciele przedszkolni
 • pedagodzy
 • rodzice
 • wszyscy zainteresowani tematyką

Prowadzący

mgr Patrycja Juraszczyk 

Logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, Praktyk Poziom I Metody Tomatisa, certyfikowany diagnosta narzędzi KOLD i KOSF wyd. Komlogo

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.