CO JEST NORMĄ, A CO ZABURZENIEM w rozwoju psycho-społecznym dziecka
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: online Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Przyjmując na świat nowonarodzone dziecko, rodzice mają jego idealny obraz, mają nadzieję, że będzie rozwijać się prawidłowo, zgodnie z normami.  Niestety nie zawsze tak się dzieje. Wiele dzieci, a według statystyk, coraz więcej, w pewnych aspektach miewa trudności, jego rozwój nie przebiega według przyjętych prawidłowości. Nieraz te trudności są bardziej oczywiste, a tym samym szybciej zauważone, jak np. niepełnosprawność ruchowa, inne mniej, jak np. zaburzenia ASD. Pomimo tego, iż bardzo wiele się mówi na temat nieprawidłowości w rozwoju dzieci, nadal spotyka się sytuacje, gdy dziecko 2-3 letnie, nie zostało jeszcze zdiagnozowane, a tym samym prawidłowo zaopiekowane, pomimo wyraźnych dysfunkcji w rozwoju czy to ruchowym, społecznym, czy poznawczym. Odpowiedzią na potrzeby dziecka jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju.  Stąd celem webinarium jest uświadomienie słuchaczom na co zwracać uwagę, w kontakcie z małym dzieckiem, gdzie się zgłosić oraz jakie podjąć interwencje. Ważnym tematem poruszanym na webinarium będzie również kontakt z rodzicem oraz poinformowanie go o zauważonych trudnościach.

CO JEST NORMĄ, A CO ZABURZENIEM w rozwoju psycho-społecznym dziecka

CELE: 

 • Przedstawienie założeń i znaczenia WWR
 • Momenty krytyczne w rozwoju psycho-społecznym dziecka 0-6 lat
 • Przedstawienie narzędzi diagnostycznych do badania dzieci w wieku 0-6 lat
 • Charakterystyka zaburzeń ujawniających się w wieku 0-6 lat.
 • Organizacja pomocy dla dziecka wymagającego WWR oraz jego rodziny


Adresaci

 • terapeuci
 • nauczyciele wspomagający
 • nauczyciele przedszkolni
 • pedagodzy
 • rodzice
 • wszyscy zainteresowani tematyką

Prowadzący

mgr Aneta Zawora

Psycholog, oligofrenopedagog, posiada kwalifikacje w zakresie rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w ośrodku rewalidacyjnym, przedszkolach, szkole podstawowej oraz wielu projektach ukierunkowanych na pracę z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Prowadziła zajęcia w ramach rewalidacji oraz WWR. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała pracując jako wolontariusz w domu dziecka, w Stowarzyszeniu Wiosna w ramach Akademii Przyszłości oraz świetlicy socjoterapeutycznej.  Ma również doświadczenie w pracy z dorosłymi, w zakresie pomocy psychologicznej, w kryzysach życiowych oraz terapii funkcji poznawczych. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyła kurs „Szkoły Rodziców i Wychowawców”, szereg kursów z zakresu prowadzenia terapii dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Komunikacji Alternatywnej, Nauczania Kierowanego oraz Pracy z dzieckiem z ADHD, Metody Warnkego oraz Biofeedback.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.