Nowoczesna dydaktyka. Jak wykorzystać design thinking w placówkach oświatowych?
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Zapisz się
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Innowacyjność to słowo klucz współczesnego życia w każdej dziedzinie. Placówka oświatowa XXI wieku powinna być innowacyjna, zarówno w dydaktyce jak i jej zarządzaniu. Pojawia się pytanie: jakie nowoczesne, innowacyjne metody wykorzystywać w nauczaniu? Jak organizować i zarządzać placówka oświatową by dobrze komunikować się i współpracować w społeczności w różnym wieku i z różnymi potrzebami: uczniowie, nauczyciele, rodzice, władze samorządowe. Taką uniwersalna metodą jest Design Thinking.

Innowacyjne, kreatywne myślenie projektowe rozwija wyobraźnię, uczy współpracy w zespole, pokazuje, jak szukać rozwiązań zamiast problemów, opiera się na empatii co pozwala lepiej rozumieć potrzeby innych ludzi. Design Thinking to narzędzie do generowania innowacyjnych pomysłów i sprawdzania, jak działają w praktyce, czyli wiąże wiedze z praktycznym działaniem.

Metoda Design Thinking wykorzystana przez nauczycieli i pedagogów w procesie dydaktycznym pozwala na:
 • motywowanie do nauki przez niesztampowe i ciekawe zajęcia;
 • budowanie kompetencji uczniów poszukiwanych na rynku pracy, takich jak innowacyjność, kreatywność, empatia, spostrzegawczość itp.;
 • lepsze oceny uczniów i opinie w oczach rodziców,
 • budowanie nowoczesnego wizerunku placówki oświatowej.

Metoda Design Thinking w zarządzaniu placówkami oświatowymi pozwala na:

 • budowanie atmosfery zaufania i wzajemnego wspierania się w zespole pracowników;
 • zaangażowanie kadry do kreowania pomysłów i usprawnień przyjaznych dla społeczności szkolonej;
 • lepsze dopasowanie komunikacji do oczekiwań odbiorców – wewnętrznych (uczniów, nauczycieli) i zewnętrznych (rodziców, przedsiębiorców);
 • wzmocnienie wizerunku placówki jako innowacyjnej na miarę XXI wieku.

Webinarium będzie wprowadzeniem do metody Desing Thinking – przedstawione zostaną jej etapy i przykłady wykorzystania zarówno w dydaktyce jak i zarządzaniu placówką oświatową.

Korzyści:

 • syntetycznie podana wiedza o metodzie Desing Thinking w kontekście wykorzystania jej w dydaktyce;
 • przykłady projektów zrealizowane z uczniami;
 • praktyczne wskazówki jak realizować projekty;
 • obszary, gdzie metodą Design Thinking rozwiązuje się problemy w placówkach oświatowych i jakie daje efekty.

Cel

Cele teoretyczne:

 • Kompetencje XXI wieku – oczekiwania w stosunku do pracownika
 • Najważniejsze etapy i elementy metody Design Thinking

Cele poznawcze:

 • Sposoby wykorzystania metody Desing Thinking w dydaktyce
 • Wykorzystanie metody Design Thinking w zarzadzaniu placówką oświatową

Cele praktyczne:

 • Przykłady zastosowania metodologii Design Thinking w realizacji przedmiotowej podstawy programowej
 • Przykłady wykorzystania metody Design Thinking w zarządzaniu

Adresaci

 • dyrektorzy oraz vicedyrektorzy
 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • menedżerowie placówek oświatowych

Prowadzący

dr Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska

Dr nauk ekonomicznych; Styprndystka The Central European Scholarship Program managed by Georgetown University in Washington D.C.; Kierownik merytoryczny Międzynarodowego Projektu badawczego: Efektywne klastry podstawa innowacyjności i trwałego rozwoju regionalnego. Digital Marketing Specialist – Marketing Masters Szkoła Performance Marketingu; ukończone kursy z metodologii Design Thinking. Pracuję w Staropolskiej Szkole Wyższej w Bochni i od wielu lat uczę studentów i uczestników warsztatów, jak analizować zachodzące zmiany z perspektywy klientów i rozumienia ich potrzeb oraz funkcjonowania rynku i biznesu. Zdobywam wiedzę i staram się ją w praktyczny sposób przekazywać, tak by uczestnicy umieli ją wykorzystać w konkretnych sytuacjach i do konkretnych problemów. Uczę kreatywnego myślenia, pewności siebie, współpracy w zespole, komunikacji bez oceniania i z szacunkiem dla odmiennego zdania oraz tolerancji.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów związanych z projektowaniem zmian i wykorzystaniem metody Design Thinking:

 • W 2016 zaprojektowałam nową specjalność na Kierunku Ekonomia – Zarządzanie zmianą z wykorzystaniem metody Design Thinking, w roku akademickim 2016/17 , 2017/18 2019/20 zrealizowałam 320 godzin zajęć i warsztatów.
 • W roku akademickim 2018/19 i 2019/20 w ramach projektu: Design Thinking – innowacyjne myślenie projektowe w warsztatach akademickich dla młodzieży szkół średnich, przygotowałam program i zrealizowałam 300 godzin warsztatów. Uczestnikami byli uczniowie liceów ogólnokształcących i techników. Przeszkolonych zostało 80 osób.
 • W praktyce wykorzystuję metodę Design Thinking przy projektowaniu zmian dla firm, z którymi współpracuję w obszarze produktów, usług i działań marketingowych.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Zapisy na webinarium kończą się 13 maja o godzinie 15:00. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.