Część 1: Zaburzenia integracji sensorycznej w spektrum autyzmu - Wprowadzenie
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
11 paź 2021
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

W tej części webinaru zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące podstaw teoretycznych występowania zaburzeń integracji sensorycznej w zakresie: neurofizjologii, nowej nozologii oraz częstości ich występowania, głównie w odniesienie do dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia: nadreaktywności i podreaktywności sensorycznej, omówione wszystkie rodzaje przetwarzania sensorycznego: słuchowe, wzrokowe, przedsionkowe, dotyku, smaku, węchu a także zagadnienie dotyczące wzorców motorycznych w tej grupie pacjentów. Konieczne będzie również wyjaśnienie zagadnień podstawowych takich jak: próg pobudliwości na bodźce sensoryczne, przetwarzanie sensoryczne w zależności od czasu i intensywności bodźca, modulacja w odniesieniu do pozycji ciała i ruchu, modulacja doznań sensorycznych i ich wpływu na emocje oraz poziom aktywności. Następnie wprowadzimy teorię w praktykę w drugiej części webinaru.

Zaburzenia integracji sensorycznej w spektrum autyzmu - Wprowadzenie

Teoretyczne:

 • Zapoznanie z podstawami teorii dotyczących neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej.
 • Przedstawienie wiedzy dotyczącej charakterystyki zaburzeń SI w grupie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w porównaniu do dzieci neurotypowych.

Poznawcze:

 • Przedstawienie założeń teoretycznych na przykładzie pacjentów ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym.
 • Przedstawienie dysfunkcji procesów SI w przypadku dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w perspektywie ich codziennego funkcjonowania.

Utylitarne: 

 • Wprowadzenie do metod pracy w przypadku występowania zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Fizjoterapeuci
 • Rodzice dzieci
 • Opiekunowie

Prowadzący

Dr n. o zdr. Justyna Podgórska-Bednarz 

Doświadczenie zawodowe: 
Adiunkt (badawczo-dydaktyczny) - Katedra Fizjoterapii, Insytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego;
Fizjoterapeuta/Terapeuta Integracji Sensorycznej/Terapeuta Ręki - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychouchową, Rzeszów;
Współpraca z wieloma ośrodkami w zakresie diagnostyczno-terapeutycznym jak i dydaktycznym. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej jak i dydaktycznej.

Wykształcenie/ważniejsze kursy i szkolenia:
Fizjoterapeuta, Specjalista Zdrowia Publicznego z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, Oligofrenopedagog, Terapeutka Integracji Sensorycznej, Instruktorka Masażu Shantali, Terapeutka Ręki, Trenerka Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu innych szkoleń i kursów pozwalających na kompleksowy dobór metod terapeutycznych do potrzeb dziecka.  

Zainteresowanie zawodowe:
ADHD, spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektulna, nadwaga i otyłość w populacji rozwojowej, zaburzenia integracji sensorycznej, rozwojowe zaburzenia koordynacji.

 Inne:

Autorka i współautorka wielu publikacji oraz doniesień prezentowanych w czasie krajowych oraz zagranicznych konferencji. Członek European Childhood Obesity Group, Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Podkarpackiego Odziału  Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010


W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.