Czy dyscyplina może być pozytywna? Jak skutecznie zachęcać uczniów do współpracy? Wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli.
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
17 sty 2022
17:30
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 17:30)
Webinarium

Praca z dziećmi – w przedszkolach i szkołach - to nierzadko codzienne zmagania z rozmaitymi trudnościami wychowawczymi. Uczniowie często stawiają nauczycieli przed takimi wyzwaniami, jak zniechęcenie, brak współpracy, napady złości, kłamstwa, kłótnie, agresja słowna lub fizyczna.

A gdyby tak zmienić nieco sposób stereotypowy sposób postrzegania dyscypliny i potraktować ją jak … uczenie – siebie i innych? 

Zapraszamy na webinar, podczas którego uczestnicy będą mogli poznać główne założenia, fundamenty  oraz przykłady narzędzi, komunikatów i rozwiązań, jakie oferuje POZYTYWNA DYSCYPLINA – skuteczne podejście do rodzicielstwa i wychowania, które pomogło już wielu nauczycielom I rodzicom w Polsce i na świecie.

Czy dyscyplina może być pozytywna? Jak skutecznie zachęcać uczniów do współpracy? Wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli.

CELE: 

- zapoznanie się z 5 fundamentami Pozytywnej Dyscypliny

- pokazanie,  jakie skuteczne narzędzia oferuje

- wskazanie znaczenia roli nauczyciela/pedagoga w kształtowaniu u uczniów konkretnych umiejętności i kompetencji życiowych

- poznanie przykładów niebehawioralnych narzędzi o długofalowym działaniu – zamiast kar i nagród

- nauka rozpoznawania przyczyn niewłaściwego zachowania u uczniów

- pokazanie, że prawdziwa dyscyplina to uczenie

Adresaci

  • Nauczyciele,

  • pedagodzy,

  • dyrektorzy,

  • rodzice,

  • opiekunowie 

  • wszyscy inni specjaliści, pracujący na co dzień z dziećmi – w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Prowadzący

mgr Olga Pośpiech

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie.  Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego. Mama dwóch chłopców w wieku wczesnoszkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od 4 lat.
Prowadzi swoją stronę FB @pozytywnieolgapospiech

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.