Deficyty poznawcze w diagnozie niepełnosprawności sprzężonej
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Mianem deficytów poznawczych należy określić te zaburzenia, które utrudniają dziecku odbiór, przechowanie i przetwarzanie informacji płynących ze świata, pozwalających świat zrozumieć i dobrze w nim funkcjonować. Dotyczą one takich funkcji poznawczych jak: percepcja, pamięć, uwaga, myślenie. Efektywna praca z dzieckiem z deficytami poznawczymi jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy mamy odpowiednie rozpoznanie problemu.

Temat webinarium jest bardzo ważny dla pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli i terapeutów którzy pracując z dzieckiem z niepełnosprawnością, a szczególnie z dzieckiem z afazją czy autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera widzą owe deficyty. Czy i jak je rozpoznać gdy wiodącą trudnością jest autyzm? Jak rozpocząć pracę? Jak ją ukierunkować? To główne pytania na które będziemy poszukiwali odpowiedzi.

Treści poruszane w webinarium dotyczyć będą sytuacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które w trakcie diagnozy potrzeb i możliwości (już na etapie szkoły) ujawniły deficyty poznawcze.

Deficyty poznawcze w diagnozie niepełnosprawności sprzężonej

Cele:

  • Cel teoretyczny – dostarczenie wiedzy na temat procesów poznawczych istotnych dla funkcjonowania dziecka;
  • Cel poznawczy – przedstawienie założeń teoretycznych na przykładzie studium indywidualnego przypadku (diagnoza dziecka z afazją i deficytami poznawczymi/diagnoza dziecka z autyzmem i deficytami poznawczymi)
  • Cel praktyczny – wskazanie metod postępowania w przypadku pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną i deficytami poznawczymi.

Adresaci

  • Terapeuci
  • Nauczyciele
  • Pedagodzy
  • Rodzice/ opiekunowie
  • Osoby zainteresowane

Prowadzący

dr Małgorzata Lis

dr nauk hum. w zakresie pedagogiki, psycholog, oligofrenopedagog, trener. Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz psychologa w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sandomierzu. W obszarze wsparcia nauczycieli pracuje ponad 10 lat.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.