Dofinansowania do szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli i innych z sektora oświaty na lata 2022/2023
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
07 wrz 2022
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 120 minut (godzina 18:00)
Webinarium

Tematyka webinaru ukierunkowana jest na kwestie dotyczące możliwości pozyskiwania refundacji i dofinansowań szkoleń oraz studiów podyplomowych, ze środków Funduszu Pracy oraz funduszy unijnych, przez nauczycieli i innych pracowników sektora oświaty. W szczególny sposób wyeksponowana zostanie rola Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako instrumentu wsparcia pracodawcy i jego pracowników w zakresie kształcenia ustawicznego. Uszczegółowione aspekty podejmowanego zagadnienia odnosić się będą do regulacji prawnych dotyczących kształcenia ustawicznego w ramach KFS, możliwości pozyskania wsparcia przez pracodawców i procedur związanych z ubieganiem się o środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących, w szczególności pracowników sektora oświaty. Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki jak starać się o dofinansowanie z KFS. W webinarium przedstawione zostaną również kwestie dotyczące możliwości podnoszenia kwalifikacji przez osoby bezrobotne, przez szkolenia indywidualne, grupowe oraz bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, a także formy pozyskiwania dofinansowań na kształcenie z funduszy unijnych. Proponowana tematyka jest niezwykle istotna w kontekście współczesnych idei budowania społeczeństwa wiedzy i całożyciowej edukacji, w które wpisuje się postulat doskonalenie kompetencji kadry odpowiedzialnej za edukację. Zdobyta przez uczestników wiedza może przyczynić się do zwiększenia kompetencji w zakresie pozyskiwania środków przeznaczonych na kształcenie pracodawców i ich pracowników, a w efekcie posłużyć optymalizacji ich sytuacji na rynku pracy.

Dofinansowania do szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli i innych z sektora oświaty na lata 2022/2023

Cele teoretyczne:

 • Zapoznanie uczestników z instytucjonalnymi rozwiązaniami, stanowiącymi wsparcie pracodawców i osób pracujących w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
 • Charakterystyka głównych tendencji dotyczących potrzeb szkoleniowych nauczycieli i innych pracowników sektora oświaty.

Cele poznawcze:

 • Przedstawienie roli Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako formy pomocy publicznej.
 • Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi kształcenia ustawicznego w ramach KFS, możliwościami pozyskiwania wsparcia przez pracodawców oraz procedurami związanymi z ubieganiem się o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę i jego pracowników.
 • Przedstawienie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez osoby bezrobotne, przez szkolenia indywidualne, grupowe oraz bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, a także formy pozyskiwania dofinansowań na kształcenie z funduszy unijnych.

Cele praktyczne:

 • Wskazanie praktycznych aspektów związanych z procedurą wnioskowania o środki z KFS.
 • Wzmacnianie kompetencji w zakresie pozyskiwania dofinansowania w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Adresaci

 • Nauczyciele,

 • pedagodzy,

 • pracownicy sektorów zajmujących się edukacją dorosłych,

 • osoby zarządzające systemem oświaty,

 • pracodawcy,

 • wszystkie osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i pozyskiwaniem środków na ten cel.

Prowadzący

dr Joanna Dworakowska

Stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na podstawie pracy doktorskiej „Aktywność społeczna i kulturowa kobiet wiejskich na Podkarpaciu i jej środowiskowe uwarunkowania”. Autorka wielu publikacji naukowych, oscylujących głównie wokół zagadnień zaradności społecznej wobec problemów i zagrożeń związanych z wykluczeniem społecznym młodzieży i dorosłych, diagnozowania środowisk socjalizujących, aktywizacji potencjału rozwojowego społeczności lokalnych i osób zagrożonych marginalizacją w życiu społecznym. Pracuje jako doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

 

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 30 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 80 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.