Dysgrafia, czyli trudności z pisaniem – praktyczne wskazówki
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

„Pisz ładnie”, „Nie wyjeżdżaj poza linie”, „Nie zjadaj literek” … Ilu z nas słyszało te i podobne im komunikaty w szkole ? Ilu z nas starało się poprawić, ale nie wychodziło ? A teraz to samo słyszą nasze dzieci… Wielkie i niekształtne literki, wychodzące poza linię … Braki w głoska i poprzestawiane sylaby. Teraz już wiemy, że chodzi o zaburzenie, o którym jeszcze 30 - 35 lat temu wiedziało pewnie niewielu, ale nikt nie mówił tego na głos. Dzisiaj znamy już metody pracy z tą trudnością, mamy pomoce, które pomogą i ułatwią dzieciakom życie. Jeśli pracujesz w terapii, albo jesteś rodzicem dziecka dysgraficznego, albo po prostu chcesz się dowiedzieć, jak pomóc dysgrafikowi, to zapraszam Cię na mój warsztat.

Dysgrafia, czyli trudności z pisaniem – praktyczne wskazówki

CELE: 

Teoretyczne:

 • przypomnienie etiologii zaburzeń dysgraficznych
 • poznanie metod pracy z dzieckiem dysgraficznym

Praktyczne:

 • jak pracować z dzieckiem dysgraficznym
 • jak wspierać emocjonalnie dziecko dysgraficzne
 • nauka zastosowania i wykorzystania metod pracy z dzieckiem dysgraficznym w domu i szkole
 • przedstawienie i omówienie materiałów pomocnych w pracy z dzieckiem dysgraficznym

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Rodzice
 • Opiekunowie
 • Terapeuci

Prowadzący

mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec

pedagog, psychoprofilaktyk społeczny, certyfikowany Terapeuta Metody ORTOGRAFFITI, terapeuta zaburzeń zachowania, terapeuta pedagogiczny; diagnosta i terapeuta w zakresie autyzmu oraz integracji sensorycznej; terapeuta ręki; terapeuta metody Svietlany Masgutowej w części ustno-twarzowej; systematycznie podnosi kwalifikacje na różnych szkoleniach i konferencjach. Od 15 lat pracuje w szkole jako pedagog - terapeuta. Jest przewodniczącą zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.