Dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – trudności z czytaniem pisaniem i liczeniem
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Przedmiotem webinarium będą zagadnienia związane z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną dzieci z dysfunkcją narządu wzroku. Poruszone zostaną problemy, jakie pojawiają się w procesie uczenia się wynikające bezpośrednio i pośrednio z tej dysfunkcji. 

Dzieci słabowidzące i niewidome napotykają na wiele trudności już od na samym początku swej edukacji. Problemy te często znacznie wydłużają czas uczenia się przez dziecko czytania i pisania.  Prawidłowe opanowanie techniki szkolnej jest warunkiem koniecznym do sukcesu edukacyjnego, a tym samym  dla przyszłości ucznia.

 

W czasie webinarium zostaną zdefiniowane najczęstsze problemy uczniów z dysfunkcją narządu wzroku w nauce czytania, pisania i liczenia. Przedstawione zostaną również sposoby zapobiegania tym problemom  oraz niwelowania tych trudności, jeśli już istnieją.

 

Wiedzę tę będą mogły wykorzystać  w swej pracy  osoby zajmujące się edukacją, rewalidacją i wychowaniem dzieci niewidomych i słabowidzących na etapie żłobka, przedszkola, edukacji w klasach 1-3.

Dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – trudności z czytaniem pisaniem i liczeniem

 • Teoretyczne:
  • Zapoznanie z teoretycznymi podstawami pisania, czytania i liczenia w kontekście przyswajania ich przez dzieci z dysfunkcją narządu wzroku
 • Poznawcze:

  • Zrozumienie wpływu dysfunkcji wzroku na proces uczenia się
 • Utylitarne (praktyczne):

  • Wskazanie metod pracy z  dzieckiem niewidomym i słabowidzącym
  • Wskazanie odpowiednich środków dydaktycznych
  • Wskazanie sposobów dostosowania materiału ćwiczeniowego do potrzeb dziecka

Adresaci

 • nauczyciele klas 1-3,

 • nauczyciele przedszkoli,

 • nauczyciele współorganizujący proces kształcenia,

 • pedagodzy,

 • pedagodzy specjalni,  

 • rodzice dzieci z dysfunkcją narządu wzroku,

 • opiekunowie,

 • terapeuci wwrd,

 • nauczyciele rewalidacji,

 • terapeuci pedagogiczni,

 • pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Prowadzący

mgr Dorota Dziaduła

Nauczyciel wczesnej edukacji, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i SI

Od 30 lat pracujący z dziećmi z dysfunkcją narządu wzroku w ZSiP pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Współpracuje z uczelniami wyższymi i ośrodkami szkolenia nauczycieli

Stale podnosi swoje kwalifikacje

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.