Dziecko nieposłuszne, agresywne lub tyranizujące. Postępowanie wychowawczo - terapeutyczne

Cena
Forma
Termin
Status
300 zł
warsztatowa
29 paź 2022
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych, w godzinach 9:00 - 13:30
Opis szkolenia

Termin: 29.10.2022 r.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych,  w godzinach  9:00 - 13:30

Koszt: 300 zł

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121,

42-202 Częstochowa,

Zapisy: tel. 884 215 073; czestochowa@pcud.edu.pl

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe

Forma szkolenia: 

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, warsztaty, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników 

Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
  • Serwis kawowy

Program szkolenia

1. Charakterystyka zaburzeń zachowania jako jednostki w klasyfikacjach DSM-5 oraz ICD- 11.

2. Zaburzenia zachowania w spektrum autyzmu , niepełnosprawności intelektualnej oraz ADHD.

3.Dziecko nieposłuszne , agresywne lub tyranizujące z normą psychofizyczną - objawy, patomechanizm, rozwój, rokowanie

4. Dzieci śpiące z rodzicami.

5. Diagnoza zaburzeń zachowania u dzieci.

6. Postępowanie wychowawczo – terapeutyczne.

6.1. Dylematy: przemoc czy przymus.

6.2. Zmiana zachowania podstawą efektywnej terapii niezależnie od jej rodzaju.

6.3.Terapia poznawczo – behawioralna.

6.4. Metoda przetrzymywania oraz siłowania.

6.5. Szczególna rola ojca w wychowaniu oraz terapii dziecka nieposłusznego, agresywnego lub tyranizującego.

6.6.Gabinet terapii behawioralnej

Adresaci

  • Logopedzi
  • Psychologowie
  • Terapeuci
  • Pedagodzy

Prowadzący

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski 

Jest zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie . Specjalizuje się w zakresie psychologopedii oraz neurologopedii. Wydał ostatnio Jąkanie w wieku szkolnym. Terapia metodą Tarkowskiego ( 2020 ) oraz Afazjologię. Organiczne zaburzenia mowy ( 2021 ). Przygotowuje do wydania Opóźniony rozwój mowy , SLI , DLD . Terapia metodą ZAMPEKT. Jest autorem pierwszych polskich testów logopedycznych ( PTL , TSJ , TSD ) oraz programu Rozwijanie mowy dziecka. Program terapeutyczno - stymulacyjny. Jest czynnym terapeutą z wieloletnim doświadczeniem. Miłośnik bernardynów i kotów "dachowców"