Dziecko z uszkodzonym słuchem w przedszkolu

Cena
Forma
Termin
Status
100
warsztatowa
30 wrz 2022
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne, w godzinach 16:30 - 19:30
Opis szkolenia

Termin: 30.09.2022 r.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne,  w godzinach  16:30 - 19:30

Koszt: 100zł

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121,

42-202 Częstochowa,

Zapisy: tel. 884 215 073; czestochowa@pcud.edu.pl

Problem niedosłuchu dotyka coraz więcej dzieci. Niejednokrotnie trudności towarzyszące dysfunkcji słuchu mogą być bardzo podobne do zaburzeń współistniejących np. u dzieci z ASD. Im wcześniej wykryjemy ubytek słuchu, im dokładniej ocenimy jego głębokość i zakres, tym większe uzyskamy możliwości rehabilitacji oraz zapewnienia dziecku szans prawidłowego rozwoju. Na szkoleniu przedstawione zostaną metody diagnostyczne słuchu ( badania słuchu, przesiewowe możliwości diagnostyczne). Przybliżę tematykę związaną z procedurą diagnostyczną. Opiszę typowe zachowania dziecka z niedosłuchem a także zaburzenia mowy towarzyszące niedosłuchom. Uczestnicy szkolenia uzyskają zestaw ćwiczeń wchodzących w skład programu wychowania słuchowego. Zaprezentuję zestaw ćwiczeń stymulujących prawidłowy rozwój słuchu, które można wykorzystać podczas zajęć w przedszkolu zarówno indywidualnie jak i w grupie przedszkolnej.


Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu


Plan szkolenia

  • Jak rozpoznać niepokojące objawy?
  • Jakie należy wykonać badania?
  • Zaburzenia mowy dzieci niesłyszących
  • Przesiewowe badania słuchu
  • Jakie ćwiczenia stymulują rozwój funkcji słuchowych? ( Przykłady)

Adresaci

  • Logopedzi
  • Studenci Logopedii
  • Nauczyciele

Prowadzący

Joanna Dziopa

Neurologopeda, tyflopedagog. 

Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, zaburzeń mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, dyzartrią, niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy oraz niedokształcenia mowy pochodzenia korowego.