Emisja, estetyka i higiena głosu w pracy nauczyciela

Cena
Forma
Termin
Status
Szkolenie bezpłatne
warsztatowa
24 paź 2019
Rekrutacja
zakończona
Miejsce szkolenia: (nie ustalono) Czas trwania: