Empatia i budowanie pewności siebie w dydaktyce - z metodą Design Thinking
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Empatia i pewność siebie w ćwiczeniach i zadaniach - webinarium

Innowacyjne, kreatywne myślenie projektowe, czyli metoda Design Thinking, rozwija wyobraźnię, uczy współpracy w zespole, pokazuje, jak szukać rozwiązań zamiast problemów, opiera się na empatii co pozwala lepiej rozumieć siebie i potrzeby innych ludzi. Celem głównym webinarium jest pokazanie jak wspierać i budować empatię oraz poczucie pewności siebie uczniów.  Wykorzystując przykładowe ćwiczenia i zadania realizowane w grupach, uczniowie identyfikują swój potencjał i silne strony, prezentują siebie i swoje pomysły. W ten sposób wzmacniają swoje kompetencje komunikacyjne i budują pewność siebie.  Zaprezentowane zostaną scenariusze ćwiczeń i zadań, jako pomysły na zająca wykorzystujące pierwszy etap metody Design Thinking – empatię.

Metoda Design Thinking wykorzystana przez nauczycieli i pedagogów w procesie dydaktycznym pozwala na:
 • motywowanie do nauki przez niesztampowe i ciekawe zajęcia;
 • budowanie kompetencji uczniów poszukiwanych na rynku pracy, takich jak innowacyjność, kreatywność, empatia, spostrzegawczość itp.;
 • lepsze oceny uczniów i opinie w oczach rodziców.

Korzyści:

 • syntetycznie podana wiedza o metodzie Desing Thinking, empatii i budowaniu poczucia własnej wartości;
 • przykłady ćwiczeń budujących pewność siebie;
 • przykłady zadań wspierających empatię u uczniów;
 • podsumowanie i refleksje z przeprowadzonych warsztatów z młodzieżą.


Empatia i budowanie pewności siebie w dydaktyce - z metodą Design Thinking

Cele teoretyczne:

 • Krótka prezentacja etapów metody Design Thinking
 • Zdefiniowanie empatii, poczucia pewności siebie – elementy i uwarunkowania

Cele poznawcze:

 • Sposoby wykorzystania metody Desing Thinking w dydaktyce
 • Poznanie scenariuszy ćwiczeń wykorzysujących etap empatii z metody Design Thinking w dydaktyce

Cele praktyczne:

 • Przykłady ćwiczeń na budujących pewność siebie
 • Przykłady wykorzystania techniki budowania „persony” do wspierania empatii u uczniów

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy

Prowadzący

Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska

Dr nauk ekonomicznych; Stypendystka The Central European Scholarship Program managed by Georgetown University in Washington D.C.; Kierownik merytoryczny Międzynarodowego Projektu badawczego: Efektywne klastry podstawa innowacyjności i trwałego rozwoju regionalnego. Digital Marketing Specialist – Marketing Masters Szkoła Performance Marketingu; ukończone kursy z metodologii Design Thinking.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów związanych z projektowaniem zmian i wykorzystaniem metody Design Thinking:

 W 2016 zaprojektowałam nową specjalność na Kierunku Ekonomia – Zarządzanie zmianą z wykorzystaniem metody Design Thinking, w roku akademickim 2016/17 , 2017/18 2019/20 zrealizowałam 320 godzin zajęć i warsztatów.

 • W roku akademickim 2018/19 i 2019/20 w ramach projektu: Design Thinking – innowacyjne myślenie projektowe w warsztatach akademickich dla młodzieży szkół średnich, przygotowałam program i zrealizowałam 300 godzin warsztatów. Uczestnikami byli uczniowie liceów ogólnokształcących i techników. Przeszkolonych zostało 80 osób.
 • W praktyce wykorzystuję metodę Design Thinking przy projektowaniu zmian dla firm, z którymi współpracuję w obszarze produktów, usług i działań marketingowych.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM



Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.