Ewaluacja wewnętrzna jako sposób na poprawę jakości pracy szkoły
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

W nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego znajdujemy szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji procesu ewaluacji zewnętrznej, zaś koncepcja przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej pozostawiona jest decyzji dyrektora i zespołów ewaluacyjnych w poszczególnych szkołach lub placówkach. W jaki sposób zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną, aby nie była tylko przykrym obowiązkiem, ale autentycznie użytecznym narzędziem pozyskiwania informacji, które pomogą zarówno dyrektorowi jak i nauczycielom podejmować uzasadnione decyzje odnośnie działalności szkoły lub placówki? Jak sprawić, aby pozyskane dane były rzetelne, bo tylko takie pozwolą na podjęcie adekwatnych działań? Które obszary pracy szkoły lub placówki poddać ewaluacji? Jak zorganizować badanie ewaluacyjne, aby nie zaburzało pracy szkoły? Na te i inne pytania, dotyczące ewaluacji wewnętrznej, dyrektorzy i nauczyciele uzyskają odpowiedź podczas webinarium. Przekonają się, że ewaluacja jest nieodzownym elementem codziennej praktyki szkolnej.

Ewaluacja wewnętrzna jako sposób na poprawę jakości pracy szkoły

Cele:

 • Zapoznanie z przepisami prawa, na mocy których przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna.
 • Sformułowanie celu ewaluacji i funkcji jaką ma pełnić w szkole lub placówce.
 • Wskazanie sposobu wykorzystania wyników ewaluacji i uzasadnienie użyteczności jej przeprowadzenia.
 • Zidentyfikowanie odbiorców ewaluacji, czyli ustalenie, kto będzie korzystał
  z poczynionych w jej wyniku ustaleń.
 • Uwzględnienie zasobów czasowych, finansowych oraz ludzkich w planowaniu ewaluacji.
 • Wskazanie zagadnień, które należy uwzględnić budując zespół ds. ewaluacji.
 • Nabycie umiejętności opracowania tzw. projektu ewaluacji czyli założeń merytorycznych i metodologicznych badania ewaluacyjnego.
 • Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników.
 • Poznanie sposobów wykorzystania wniosków i rekomendacji do poprawy jakości pracy szkoły lub placówki.

Adresaci

 • Dyrektorzy szkół i placówek
 • Nauczyciele

Prowadzący

Małgorzata Nowińska-Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeprowadza badania ewaluacyjne szkół i placówek oświatowych. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.