FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjnalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową) - DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA

Cena
Forma
Termin
Status
590 zł
warsztatowa
26 kwi 2024
Lista rezerwowa
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 Rzeszów Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjnalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową)

FTM - Fizjologiczna terapia miofunkcjnalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową)

Termin:  26.04.2024 r

Piątek: 10:00 - 16:30

Czas trwania : 8 godz. dydaktycznych

Uwagi:
Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko, kilka par rękawiczek jednorazowego użytku, kilka szpatułek laryngologicznych drewnianych.

Program szkolenia

1. FTM jako element Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów SMURF

2. Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.

3. Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.

4. Prototypy biomechaniczne a artykulacja.

5. Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza objawów i ich przyczyn. Ćwiczenia praktyczne.

6. Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.

7. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.

8. Strategie wywoływania wertykalno-horyzontalnej pozycji języka.

9. Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń, nauka oddychania i połykania.

Ćwiczenia praktyczne.

10. Ćwiczenia oddychania i połykania a nauka artykulacji w kontekście ćwiczeń pozycji Inter-Speech.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Do kogo skierowane jest szkolenie

  • logopedzi, 
  • neurologopedzi, 
  • studenci logopedii, 
  • pedagodzy.

Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz dyplom potwierdzający jego ukończenie.

Prowadzący szkolenie

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Profesor doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Opracowała Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) oraz związaną z nią Fizjologiczną terapię miofunkcjonalną (FTM), a także kompleksową terapię w przypadku zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia.