Gimnastyka prozdrowotna z elementami gimnastyki korekcyjnej
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Jednym z podstawowych elementów wychowania oraz zadań należących do zespołu wychowawczego jest wychowanie zdrowego dziecka nie tylko w aspekcie kondycji fizycznej, ale także przystosowania społecznego, intelektualnego kulturowego czy  osobistego. Bezpośrednio po urodzeniu, dziecko nie ma umiejętności przeciwdziałania grawitacji i utrzymywania postawy. Nabiera tej umiejętności stopniowo w następnych miesiącach życia, w miarę jak przyjmuje coraz wyższe pozycje i zachowuje coraz lepszą równowagę, coraz lepiej odczuwa ruchy własnego ciała i ma coraz lepszą orientację w przestrzeni. Z badań z danych statystycznych uzyskanych na podstawie bilansów  zdrowia prowadzących przez instytut Matki i Dziecka wynika, że 30% czterolatków i 40% sześciolatków zakwalifikowano do grup dyspenseryjnych (wymagana dodatkowa praca). 

Mowa o postępowaniu korekcyjnym czyli procesie naprawczym i kompensacji czyli wyrównywaniu. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna skupia się na wyrównywaniu niedoboru ruchu pod kątem potrzeb dziecka lub korygowaniu wady postawy. Podczas webinarium uczestnicy zapoznają się z podstawową wiedzą w zakresie wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej oraz z wadami kończyn dolnych i stóp. Dowiedzą się w jaki sposób można oddziaływać na postawę dziecka wykorzystując do tego gry i zabawy.

Gimnastyka prozdrowotna z elementami gimnastyki korekcyjnej

CELE: 

Głównym celem webinarium jest zapoznanie z podstawowymi teoriami dotyczącymi:

  • Prawidłowej postawy ciała
  • Wad w płaszczyźnie strzałkowej,
  • Wad kończyn dolnych i stóp.
  • Wskazanie metod pracy oraz technik wspomagających prawidłową postawę ciała za pomocą gier i zabaw ruchowych w gimnastyce korekcyjnej.

Adresaci

  • Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Pedagodzy
  • Rodzice dzieci
  • Opiekunowie itp.

Prowadzący

Mgr Maria Gubernat

Wykształcenie wyższe pedagogiczne- nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy piłki ręcznej, ukończone studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, instruktor pływanie, 32 lata pracy, 23 lata pracy w gimnastyce korekcyjnej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.