Innowacje pedagogiczne i kształcenie kompetencji kluczowych
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
18 gru 2023
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 18.00)
Webinarium

Kompetencje kluczowe są zobowiązani kształtować wszyscy nauczyciele we wszystkich typach szkół. Jest ich 8 : porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne,  umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. Zostały one wpisane w podstawy programowe oraz podlegają monitorowaniu ze strony organu nadzoru pedagogicznego. Kształtować je są zobowiązani nauczyciele na lekcjach niezależnie od prowadzonego przedmiotu oraz w szkole w wyniku jej oddziaływań wychowawczych, rozwijania zainteresowań, udzielania wsparcia. Ważna w ich kontekście jest umiejętność pracy na lekcji ze świadomością, jakie kompetencje i przy użyciu jakich metod, form pracy można u uczniów rozwijać. Istotne staje się także dostosowanie sposobu ich kształtowania do wieku dzieci. W trakcie webinarium uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną dotyczącą kompetencji kluczowych oraz praktyczną związaną ze sposobami, jakie można wykorzystać w trakcie pracy z uczniami na lekcjach i poza nimi w szkole.


Innowacje pedagogiczne i kształcenie kompetencji kluczowych

Cele: 

  • Zapoznanie z definicjami kompetencji kluczowych,
  • Pokazanie obowiązków nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych wynikających z prawa oświatowego
  • Przedstawienie przykładów kształtowania kompetencji kluczowych na lekcjach
  • Omówienie działań szkoły służących rozwijaniu kompetencji u uczniów
  • Zaplanowanie przykładowej lekcji z wyszczególnieniem działań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych

Adresaci

  • Nauczyciele
  • Dyrektorzy szkół

Prowadzący

dr Jolanta Wasilewska

Posiada wykształcenie wyższe i tytuł doktora nauk humanistycznych. Jest nauczycielem dyplomowanym, przez wiele lat aktywnym zawodowo w szkole. Od 2 lat współpracuje z PCUD w Rzeszowie. Obecnie pracuje na stanowisku związanym z kontrolą przestrzegania przez szkołę przepisów prawa oświatowego.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia : 30.11.2023r. do godziny 15:00

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.