Innowacje pedagogiczne - wprowadzenie dla nauczycieli
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
09 maj 2023
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19:00)
Webinarium

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w obowiązujące przepisy prawa i procedurę wprowadzania innowacji pedagogicznej w placówce.

W czasie szkolenia zostaną omówione:

 1. Innowacje - znaczenie działań innowacyjnych i ich celowość.
 2. Jak wprowadzać innowacje pedagogiczną.
 3. Procedura wprowadzania innowacji- obowiązujące przepisy.
 4. Bank inspiracji pedagogicznych.

Cele

 • Poznają podstawy prawne działalności innowacyjnej. 
 • Nauczą konstruować program innowacji pedagogicznej. 
 • Wzmocnią kompetencje w zakresie szukania inspiracji w nowatorskich metodach pracy. 
 • Otrzymają  inspiracje do wykorzystania w pracy.

Adresaci

 • Wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Prowadzący

mgr Angelika Perdek - Chabinowska

Czynny zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych z obszarów: umiejętności miękkich, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, TIK, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dokumentacji i obowiązujących przepisów,  czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania, innowacji. Na szkoleniach stawia nacisk na praktyczne wykorzystanie przedstawianych treści w codziennej pracy dydaktycznej. 

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.