Instrukcja kancelaryjna: Podstawy prawne, jej znaczenie i zasady opracowania
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 120 minut
Webinarium

Dyrektor szkoły, działając na podstawie i w granicach prawa, zobowiązany jest również do nadzoru i kontroli właściwego i terminowego wykonywania czynności administracyjnych. Uwzględniając powyższe, jedną z form działalności organizatorskich dyrektora szkoły i placówki oświatowej - realizowanej przy pomocy pracowników niepedagogicznych- jest opracowanie, wdrożenie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych. Dlaczego oprócz nadzoru pedagogicznego ten nadzór jest również ważny? Gdy zlikwidowano jedną z placówek oświatowych, w której byłem nauczycielem, przekazanie zasobu archiwalnego wymagało dodatkowego zatrudnienia przez organ prowadzący dwóch osób na okres jednego roku. Opinia nasuwa się sama. Wyrażam przekonanie, że udział w tym webinarium da podstawy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do realizacji tego ważnego zadania dyrektora szkoły czy placówki oświatowej.

Instrukcja kancelaryjna: Podstawy prawne, jej znaczenie i zasady opracowania

CEL:

W trakcie webinarium poznacie obowiązujące akty prawne w omawianym zakresie, zasady i tryb opracowania  instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt dla szkół i placówek, rodzaje i zasady pisania pism urzędowych.

Adresaci

  • Dyrektorzy placówek oświatowych
  • Osoby zarządzające 

Prowadzący

mgr Jan Kurp

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie oraz między innymi studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Warszawskiej i studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą w IKNiBO w Sulejówku. Nauczyciel z 30 - letnim stażem pracy pedagogicznej i 5 - letnim w administracji rządowej. Dyrektor szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz trzykrotny Kurator Oświaty w Rzeszowie. Wykładowca na wyższej uczelni i kursach oraz studiach podyplomowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 100 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 125 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.