Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą? (Szkolenie - AAC)
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
750 zł
warsztatowa
16 cze 2023
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Hotel Rzeszów Czas trwania: 20 godzin
Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą? (Szkolenie - AAC)

Termin: 16-17.06.2023

16.06 (piątek) - godz. 16:00 - 20:00

17.06 (sobota) - godz. 9:00 - 19:00

Szkolenie przy współpracy z ośrodkiem wspierania kompetencji nauczycielskich i terapeutycznych "Strefa Dobrych Emocji", wprowadzające w alternatywne metody komunikowania się z dzieckiem, które nie mówi. Przedstawiane są zalety i wady różnych metod komunikowania się, oraz sposoby wyboru najbardziej odpowiedniej metody dla konkretnych dzieci. Program szkolenia obejmuje m.in. omawianie pracy nad rozwojem komunikacji przedintencjonalnej, planów aktywności, przekazu wspomaganego, sygnałów uprzedzających, różnych klas symboli, piktogramów itp. Przedstawione zostaną różnorodne pomoce przydatne w pracy, a także jak konstruować "Osobiste foldery komunikacyjne" dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się. Po tym szkoleniu, osoby niewdrożone w wykorzystywaniu alternatywnych metod komunikacji będą mogły śmiało wykorzystać wiedzę z tego zakresu w swojej pracy zawodowej.

 

Szkolenie skierowane jest m.in. do

  • pedagogów,
  • logopedów, 
  • neurologopedów,
  • terapeutów,
  • psychologów,
  • opiekunów,
  • rodziców.

Prowadzący szkolenie

mgr Jacek Kielin - psycholog

Utworzyłem „Strefę Dobrych Emocji” z myślą o potrzebie wsparcia nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Przez 25 lat, jako dyrektor Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” wspierałem moich najbliższych współpracowników w ich zawodowym rozwoju. Dzieliłem się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na szkoleniach, które przez ponad dwadzieścia lat prowadziłem, odwiedzając wiele placówek specjalnych w całej Polsce. Przeprowadziłem ponad 300 szkoleń. Jestem autorem poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim ”, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego.”, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”.

mgr Anna Kielin - pedagog specjalny, neurologopeda, logopeda

Pedagog, pedagog specjalna, logopeda i neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, licencjonowany terapeuta SI, licencjonowany trener Videotreningu Komunikacji ­ doskonały praktyk, który od wielu lat ma doświadczenie w dzieleniu się swoją wiedzą. Pracując w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” oraz w Poradni Rozwojowej dla dzieci i Młodzieży „Jaskółka” ma zawodowy kontakt z wieloma potrzebującymi specjalistycznego wsparcia dziećmi i dzięki temu olbrzymie doświadczenie w pracy z nimi. Świetnie rozumie problemy o których opowiada na szkoleniach które prowadzi od kilkunastu lat.