Jak pomóc uczniom uczyć się na błędach i radzić sobie z porażką?
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
20 maj 2022
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Błąd jest naturalnym elementem uczenia się, jednak często prowadzi u ucznia do obniżenia poczucia własnej wartości, złości, frustracji i niechęci zarówno do dalszego działania, jak i osoby wykrywającej błąd. W takiej roli bardzo często jest nauczyciel i terapeuta.
W praktyce szkolnej coraz częściej zauważamy u uczniów słabą umiejętność radzenia sobie z porażką. Mają trudność z jej akceptacją, a jest to podstawowy warunek do tego by, wyciągnąć wnioski na przyszłość i nauczyć się na niej. W zamian za to często zdarza się zniechęcenie, szukanie winy w innych, obniżanie własnej wartości lub coraz mocniejsza rywalizacja z rówieśnikami, w tym nie przestrzeganie zasad fair play.

Nauczyciel/ dorosły jako osoba towarzysząca w wykrywaniu błędów, swoją reakcją może nieświadomie wzmacniać takie zachowania ucznia, lub odwrotnie powodować, że  gdy uczeń popełnia błąd, jest gotowy go uznać, zaakceptować i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dzięki temu dziecko wzrasta emocjonalnie oraz w ramach danych kompetencji.

W czasie webinaru będziemy rozmawiać o tym, jak reagować na błąd, by uczeń był gotowy go zaakceptować i uczyć się na nim. Także jakie działania ze strony dorosłych zwiększają niechęć u dzieci do przyznania się do porażki i wyciągnięcia z niej wniosków, wzmacniają bunt i chęć ukrycia błędów. Są to strategie, które można wykorzystać w bieżącej pracy z uczniem, zarówno dydaktycznej, terapeutycznej jak i opiekuńczej.

Jak pomóc uczniom uczyć się na błędach i radzić sobie z porażką?

CELE:

Teoretyczne: Zapoznanie z rolą błędu w procesie uczenia się oraz psychologicznymi warunkami uczenia się na błędach.

Poznawcze: Przedstawienie teoretycznych sposobów reagowania na błąd, z wykorzystaniem przykładów z praktyki szkolnej.

Utylitarne (praktyczne): Zaprezentowanie sposobów działania i komunikowania, które wzmacniają akceptację błędu, wgląd w siebie i proces uczenia się.

Adresaci

  • Nauczyciele
  • Pedagodzy
  • Terapeuci 
  • i inni specjaliści pracujący z dziećmi oraz młodzieżą

Prowadzący

mgr Dorota Depa - pasjonuje mnie rozwijanie potencjału osoby oraz zależność między podmiotowym podejściem, a efektywnością pracy i współpracy w zespole. Jestem pedagogiem, logopedą. Od 21 lat pracuję w edukacji na szczeblach od przedszkola do szkoły średniej, w tym 8 lat na stanowisku dyrektora. Od 3 lat prowadzę szkolenia z zakresu kierowania zespołem oraz budowania przywództwa osobistego.


Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 30 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 80 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.