Jak pracować z uczniem szkoły podstawowej z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi

Cena
Forma
Termin
Status
100
warsztatowa
15 sty 2022
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne, w godzinach 09:00 – 12:00
Opis i plan szkolenia

Termin: 15.01.2021 r.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne,  w godzinach  09:00 – 12:00

Koszt: 100zł

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121,

42-202 Częstochowa,

Zapisy: tel. 884 215 073; czestochowa@pcud.edu.pl

Zajęcia są połączeniem przekazywania podstaw teoretycznych z kształtowaniem praktycznych umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z metodami diagnostycznymi, które mogą być zastosowane w środowisku szkolnym. Aktywne ćwiczenia podczas analizy studiów przypadku będą uzupełnione informacjami o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wskazaniami, jak pracować w oparciu o dokumenty wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

Plan szkolenia:

 • Zaprezentowanie metod diagnostycznych, które mogą być wykorzystywane
  w szkole
 • Zaprezentowanie podstawowych informacji na temat zakłóceń i zaburzeń
  w rozwoju
 • Praktyczne ćwiczenia:
 • Studium przypadku
 • Wybór optymalnych form pomocy
 • Analiza dokumentów wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Cele edukacyjne - uczestnik po szkoleniu:

Wie:

 • Czym są deficyty rozwojowe.
 • Czym różnią się deficyty fragmentaryczne od parcjalnych

Umie:

 • Wskazać objawy dysleksji widoczne u uczniów klas I-III
 • Odróżnić zaburzenia słuchowe od wzrokowych

Potrafi:

 • Wskazać formy pomocy adekwatne dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją
 • Wskazać dostosowanie form i metod pracy optymalne dla dzieci z mutyzmem wybiórczym

Adresaci

 • nauczyciele szkoły podstawowej, 
 • wychowawcy, 
 • pedagodzy szkolni

Prowadzący

Majewska Olga  

Specjalista ds. psychologii rozwoju, edukacji i rodziny oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych, psycholog, logopeda, nauczyciel akademicki. Aktualnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie, Szkoły Podstawowej
w Sulmierzycach i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach.