Jak przygotować placówkę oświatową pod kątem BHP?

Cena
Forma
Termin
Status
50
Szkolenie online
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Webinarium

Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla nauczycieli oraz nauki dla uczniów. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego zobowiązuje dyrektora do podjęcia szeregu czynności związanych z BHP i PPOŻ. Bezpieczeństwo placówki oświatowej jest bardzo ważne dlatego też istotne jest odpowiednie zabezpieczenie szkoły przez zagrożeniami, w tym zagrożeniami związanymi z COVID-19.

Uczestnicy webinarium dowiedzą się, jak przygotować placówkę oświatową na nowy rok szkolny. Przedstawione informacje w praktyczny sposób przedstawią zakres zadań, jakie należy zrealizować przed 1 września 2020.

Jak przygotować placówkę oświatową pod kątem BHP?


 • Cele:

  Teoretyczne:

  • Zapoznanie z podstawowymi obowiązkami Dyrektora Placówki wynikającymi z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy
  • Zapoznanie z elementami BHP w placówce oświatowej
 • Poznawcze:

  • Przedstawienie obowiązków Dyrektora względem BHP (między innymi kwestie związane ze szkoleniami BHP, przeglądem BHP szkoły i placu zabaw oraz innymi dokumentami)
  • Przedstawienie obowiązków Dyrektora względem BHP (między innymi kwestie związane z przeglądami gaśnic, hydrantów, instalacji, czy organizacji próbnej ewakuacji)
 • Utylitarne (praktyczne):

  • Przedstawienie podstawowych dokumentów związanych z organizacją bezpiecznych warunków pracy dla nauczycieli i nauki dla uczniów

Adresaci

 • Adresaci
  • Dyrektorzy,

  • wicedyrektorzy,

  • kierownicy ds. organizacyjnych

Prowadzący


Dr hab. Artur Woźny


Czynny Główny inspektor służb BHP, Czynny Inspektor ds. PPOŻ, Międzynarodowy Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - Certyfikate no. EU-PL10441.

Ukończone studia podyplomowe:

 • Zarządzanie oświatą – 2000 r.
 • Zarządzanie firmą i administracją – 2003 r.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 2006 r.
 • Zarządzanie w sytuacjach szczególnych – 2010 r.

Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie BHP i PPOŻ. Współautor książki „Podstawowa dokumentacja służb BHP”, „Ocena ryzyka zawodowego”.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.