Jak rozmawiać z rodzicem - asertywnie i z szacunkiem. Praktyczne wskazówki
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
20 wrz 2023
20:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: platforma clickmeeting Czas trwania: 1 godzina
Webinarium

Praca nauczyciela to nie tylko nauczanie i opieka nad uczniami, ale także współpraca z ich rodzicami. Komunikacja między dorosłymi,  dotycząca dziecka /ucznia, jest także pewna wyzwań, szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzą emocje czy różne punkty widzenia, konflikty potrzeb.  Jak skutecznie - asertywnie i empatycznie - komunikować się z rodzicami uczniów ? Na co zwracać uwagę? Jak budować partnerskie relacje z rodzicami?  Kiedy mówić, kiedy – i jak-  słuchać? Kiedy być stanowczym, a kiedy odpuszczać?  Jak, zamiast skupiać się na problemach, poszukiwać najlepszych rozwiązań, mając na uwadze przede wszystkim dobro ucznia?

Jak rozmawiać z rodzicem - asertywnie i z szacunkiem. Praktyczne wskazówki

- budowanie relacji z rodzicem

- wskazówki dotyczące empatycznej komunikacji,

- umiejętność budowania asertywnych komunikatów

- odpowiadanie na potrzeby rodzica i ucznia

- umiejętność przyjęcia postawy proaktywnej – skoncentrowanej na poszukiwaniu rozwiązań

- poznanie uniwersalnych narzędzi Pozytywnej Dyscypliny, przydatnych w komunikacji z dorosłymi

Adresaci

  • nauczyciele
  • pedagodzy
  • dyrektorzy
  • rodzice
  • opiekunowie
  • wszyscy inni specjaliści, pracujący na co dzień z dziećmi – w żłobkach, przedszkolach i szkołach

Prowadzący

mgr Olga Pośpiech

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie.  Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego. Mama dwóch chłopców w wieku wczesnoszkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od 4 lat.
Prowadzi swoją stronę FB @pozytywnieolgapospiech

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.