Jak skutecznie zachęcać do współpracy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym? Wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli.

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
warsztatowa
02 gru 2021
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Czas trwania: Czwartek - 02.12.2021r. godz. 16:30 - 19:30
Opis szkolenia

Termin: 

02.12.2021 r. Czwartek

Godziny: 16:30 - 19:30 

Większość nauczycieli i pedagogów nie zdaje sobie sprawy z tego, że dyscyplinujące metody, których do tej pory używali, nie pozwalają im osiągnąć tego, czego naprawdę chcieliby dla swoich dzieci. Pozytywna Dyscyplina dostarcza nauczycielom i pedagogom gotowych narzędzi do pracy nad sobą i z dzieckiem.

Pozytywna Dyscyplina jest klasyczną metodą wychowawczą rozwijaną od ponad 40 lat. Korzenie PD sięgają psychologii indywidualnej austriackiego psychoterapeuty Alfreda Adlera oraz jego ucznia Rudolfa Dreikursa, którzy uważali, że wszyscy ludzie mają jedno podstawowe pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni. Twórczynią Pozytywnej Dyscypliny jest Amerykanka Jane Nelsen. Książki jej autorstwa pomogły już wielu dorosłym i dzieciom- w Polsce i na świecie

Szkolenie kierowane jest do

  • dyrektorzy,
  • nauczyciele,
  • pedagodzy,
  • wychowawcy,
  • specjaliści pracujący z dziećmi

 Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje certyfikat wydawany przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe 

uczestnicy szkolenia

- będą potrafili budować pełne szacunku komunikaty

- poznają podstawowe założenia Pozytywnej Dyscypliny - podejścia do wychowania i

  nauczania, pełnego skutecznych rozwiązań i pomysłów na codzienne wyzwania  

  wychowawcze, takie jak: agresja, napady złości, niechęć do współpracy, konflikty

  rówieśnicze

Szkolenie ma formę warsztatową.

Zapewniamy: 

  • Materiały szkoleniowe;
  • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu;

Prowadzący

Olga Pośpiech-  edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych

i szkolnych oraz rodziców. Wiedzę i doświadczenie zdobywała, będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie.

Jest absolwentką rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie.

Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego.

Mama dwóch chłopców w wieku szkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od 5 lat.