Jak zachęcić dzieci do zmiany trudnego zachowania - Metoda Kids’ Skills - “Dam radę”
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
07 gru 2023
18:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 18.00)
Webinarium

Trudne zachowania dzieci, to to co często spędza sen z powiek wychowawców, nauczyciel, terapeutów i rodziców. Praca z nimi wymaga odpowiedniego podejścia, tak by zaangażować motywację samego dziecka. Działanie na zasadzie wpływu zewnętrznego (kar i nagród) tylko w określonych sytuacjach przynosi oczekiwane efekty. Sytuacja gdy samo dziecko chce pracować nad zmianą trudnych zachowań jest sytuacją wręcz wymarzoną w pracy terapeutycznej. Metoda Kids Skills opisana jako Program “Dam radę” Bena Furmana to sposób na wspólną z dzieckiem pracę nad trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi, przy wsparciu przez osoby z najbliższego otoczenia. Metodą tą można pomagać dzieciom nad zmianą zachowania już od 3 roku życia. Dzięki tej metodzie dziecko wzmacnia u siebie poczucie zaradności, odnajduje korzyści ze zmiany zachowania, co zwiększa jego motywację do pracy i buduje przekonanie o wspierającej roli najbliższego środowiska. Kluczem jest zbudowanie odpowiedniego nastawienia u dziecka.
Metoda ta może być wykorzystywana przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów, teraputów, rodziców w codziennej pracy z dziećmi, które przejawiają trudne zachowania o podłożu behawioralnym i emocjonalnym, w tym z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową czy spektrum autyzmu.
W czasie webinaru uczestnik pozna najważniejsze założenia pracy według programu “Dam radę”, niezbędne elementy w pracy tą metodą oraz pozna doświadczenia prowadzącej ze stosowania go w praktyce, w tym najczęściej napotykane trudności. 

Cele

- zapoznanie z najważniejszymi elementami podejścia teraputycznego w TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach), które jest jedną z inspiracji dla Programu 

- zapoznanie z najważniejszymi teoretycznymi założeniami pracy według Programu “Dam radę”  

- zapoznanie z elementami praktycznymi niezbędnymi w stosowaniu Programu

- przedstawienie przykładów  wykorzystania programu w pracy z dziećmi w szkole i poza nią wraz z omówieniem napotkanych trudności i sposobów radzenia sobie  z nimi.  

Adresaci

  • Nauczyciele
  • Pedagodzy
  • Terapeuci
  • Wszyscy zainteresowani tematem

Prowadzący

mgr Dorota Depa

Jestem pedagogiem szkolnym, logopedą, oligofrenopedagogiem, wicedyrektorem. Od 21 lat pracuję w edukacji na szczeblach od przedszkola do szkoły średniej. Od 5 lat prowadzę szkolenia z zakresu kierowania zespołem oraz budowania przywództwa osobistego. Pasjonuje mnie rozwijanie potencjału osoby oraz zależność między podmiotowym podejściem, budowaniem motywacji wewnętrznej, a efektywnością pracy ucznia i jego współpracy z dorosłymi.
W ostatnim czasie moje zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 19 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 69 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.