Język migowy

Cena
Forma
Termin
Status
600 zł
wykładowa
Po zebraniu 6 osób.
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: ul. Rymanowska 15a, Sala Wykładowa PCUD Czas trwania: 67 h
Opis

Czas trwania: 67 godzin.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

  •  nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli szkół i placówek oświatowych,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu.