Kappacyzm i gammacyzm –czyli, kiedy dziecko mówi „todut” zamiast „kogut”.
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Kappacyzm i gammacyzm jest wadą polegającą na nieprawidłowej wymowie głosek tylnojęzykowych. Biorąc udział w webinarium dowiedzą się Państwo, w jaki sposób usprawnić narządy artykulacyjne, aby wywołać prawidłową realizację głosek tylnojęzykowych, jakie mogą być przyczyny tego rodzaju dyslalii, w jaki sposób powinna przebiegać terapia dziecka. Otrzymają Państwo gotowe propozycje wywołania głosek, oraz gotowy autorski program terapii dziecka z tą wadą, wraz z przykładowymi kartami pracy.


Kappacyzm i gammacyzm –czyli, kiedy dziecko mówi „todut” zamiast „kogut”.

CELE: 
Teoretyczne:

 • omówienie metodyki postępowania logopedycznego
 • przedstawienie przyczyn występowania wadliwej realizacji głosek tylnojęzykowych

Poznawcze:

 • zaprezentowanie i omówienie programu terapii dziecka z wadą kappacyzmu i gammacyzmu

Utylitarne (praktyczne):

 • zaprezentowanie ćwiczeń wspierających przygotowanie aparatu artykulacyjnego do prawidłowej wymowy głosek tylnojęzykowych
 • omówienie etapów terapii
 • zaprezentowanie przykładowych kart pracy, oraz pomysłów na zabawy wspierające prawidłową realizację głosek tylnojęzykowych


Adresaci

 • Terapeuci
 • Logopedzi
 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Rodzice/ opiekunowie
 • Osoby zainteresowane

Prowadzący

mgr Patrycja Juraszczyk 

Logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, Praktyk Poziom I Metody Tomatisa, certyfikowany diagnosta narzędzi KOLD i KOSF wyd. Komlogo, pracownik Akademii Relacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rzeszowie

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.