Kompetencje kluczowe - cel osiągnięć nauczyciela i ucznia
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: online Czas trwania: 60 minut (godzina 19:00)
Webinarium

Podczas webinarium nauczyciele  przypomną sobie jakie kompetencje kluczowe należy realizować w trakcie swoich zajęć.  Zapoznają się ze sposobami planowania pracy w taki sposób, aby była ona wymierna i nastawiona na jak najlepsze wyniki edukacyjne uczniów oraz zweryfikują swoją wiedzę, uzmysłowią sobie znaczenie planowania swojej pracy. Dlaczego planowanie pracy jest ważne? Kto nie planuje poddaje się biegowi wypadków i pozwala rządzić przypadkom. Czym wobec tego jest planowanie? - zapewnieniem ładu, harmonii, logiki działań.

Jakie korzyści wynikają z planowania pracy nauczyciela?
1) Nauczyciel wie co chce osiągnąć.
2) Nauczyciel polepsza efekty pracy.
3) Planowanie powoduje odpowiedzialne i rzeczowe postępowanie.
4) Planowanie zaspokaja potrzeby osiągnięć dzieci.
5) Planowanie zapobiega żywiołowemu tokowi zdarzeń i czynności.
6) Planowanie staje się podstawą porozumienia z rodzicami, innymi nauczycielami.

Aby móc dokonać tego w sposób świadomy trzeba zapoznać się z Rozporządzeniami i Uchwałami MEN. Z uwagi na ten wielopłaszczyznowy charakter pracy, nauczyciel oprócz spełniania podstawowego swojego obowiązku: nauczania, wychowywania i opieki, pełni też niejako funkcję menadżera, czyli osoby, która zarządza i kieruje, dlatego trzeba starannie i odpowiedzialnie zaplanować swoją pracę. Uczestnicząc w webinarium nauczyciel uświadomi sobie jakie są jego własny potrzeby rozwoju indywidualnego, uzmysłowi sobie, jaką rolę może pełnić we współczesnej szkole i jaki ma wpływ na rolę i wizję edukacji zgodnie z jej wizją i społecznymi oczekiwaniami nakierowanymi na jakość nauczania i wychowania.


Kompetencje kluczowe - cel osiągnięć nauczyciela i ucznia

CELE:

  • Teoretyczne: Zapoznanie z Zarządzeniami i Uchwałami Men dotyczącymi Kompetencji Kluczowych.
  • Poznawcze: co nauczyciel chce osiągnąć poprzez zajęcia, cykl zajęć, wskazują czego dzieci będą się uczyć, jakie kompetencje kluczowe nabywać, co przez dzieci będzie zdobywane, ćwiczone, doskonalone, tworzone, przeżywane.
  • Dydaktyczne (operacyjne);  co dziecko powinno umieć wykorzystać po zakończeniu procesu nauczania, są określone w kategoriach czynności dziecka, czyli zachowań obserwowalnych.
  • Utylitarne (praktyczne):  wypracowanie wskaźników kompetencji kluczowych.

Adresaci

  • Dyrektorzy
  • Nauczyciele
  • Pedagodzy
  • Studenci kierunków pedagogicznych

Prowadzący

Mgr Agata Samborska- Bąk

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 43 w Rzeszowie, nauczyciel, pedagog z 33 letnim stażem pracy. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, autyzmu, terapii przez sztukę, zarzadzania oświatą. Jest również przewodnikiem górskim i pilotem wycieczek. Osoba, która ciągle podnosi kwalifikacje na różnych szkoleniach i konferencjach. Ściśle współpracuje z PCUD, PCEN, PTTK,  oraz innymi placówkami oświatowymi.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.