Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu – warsztaty
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
Warsztaty online (max 25 osób)
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 120 minut
Webinarium

Głównym tematem spotkania jest terapia dzieci ze spektrum autyzmu. Podczas webinarium słuchacz będzie miał możliwość poznania podstawowych praw uczenia się opartych na stosowanej analizie zachowania.  Stosowana analiza zachowania kieruje się metodami naukowymi, które są poparte wieloletnimi badaniami oraz obserwacją postępów dzieci. Podczas spotkania przedstawię najważniejsze techniki behawioralne, które w efektywny sposób kształtują i rozwijają umiejętności dzieci z niepełnosprawnością. Właściwie opisane programy terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka są fundamentem efektywnej pracy terapeuty. Badania naukowe dowodzą, iż dzieci autystyczne nie uczą się efektywnie w tradycyjnym otoczeniu, stąd potrzebne są stosowane instrukcje, które usprawnią proces zdobywania kolejnych umiejętności.

Proces terapeutyczny powinien opierać się na poniższych krokach.

  • Krok 1 - to obserwacja i ocena funkcjonalna dziecka, przy wykorzystaniu właściwych narzędzi diagnostycznych. Słuchacz na konkretnych przykładach będzie mógł dowiedzieć się jak prawidłowo dokonać takiej oceny.
  • Krok 2 - to uzyskanie umiejętności w określeniu nadmiarów i deficytów behawioralnych. Nadmiary to zachowania dziecka autystycznego, których jest za dużo i to one zaburzają rozwój. Deficyty to zachowania pożądane, których jest za mało i chcemy je rozwijać. Poprawnie skonstruowany program behawioralny ma za zadanie rozwijać zachowania deficytowe, a niwelować nadmiary behawioralne.
  • Krok 3 – to pisanie programów.

Podczas części praktycznej webinarium słuchacz będzie mógł krok po kroku zapoznać się jak dopasować technikę do konkretnej umiejętności. W procesie edukacyjnym ważne jest tworzenie odpowiednich warunków do uczenia się tzn. odpowiednie miejsce, pomoce, formy, czas oraz intensywność oddziaływań itd. Interwencje behawioralne wobec dziecka powinny być właściwe monitorowanie poprzez notowanie procesu uczenia. Tylko wczesna i intensywna terapia z dokładnie zaplanowanym konstruktywnym programem daje szanse na powrót dziecka do normalnego życia.

Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu – teoria i praktyka

CELE: 

Teoretyczne: 

  • Zapoznanie z podstawami założeniami stosowanej analizy zachowania
  • Zapoznanie z technikami uczenia się w ujęciu behawioralnym

Poznawcze:

  • Przedstawienie założeń teoretycznych na przykładzie konkretnych sytuacji
  • Analiza konkretnych przypadków dzieci z określeniem ich nadmiarów i deficytów behawioralnych

Utylitarne (praktyczne):

  • Wskazanie metod pracy oraz technik wspomagających pracę z dzieckiem itp

Adresaci

Webinarium skierowane jest do nauczycieli/terapeutów pracujących czynnie z dziećmi ze spektrum autyzmu w systemie indywidualnym lub grupowym. Po spotkaniu słuchacz powinien znać podstawowe założenia terapii behawioralnej, oceniać poziom umiejętności dziecka, konstruować na podstawie oceny funkcjonalnej program terapeutyczny.

Prowadzący

mgr Magdalena Lech,

Psycholog kliniczny, terapeuta behawioralny. Pracuje w Niepublicznym Przedszkolu i szkole „Kraina Uśmiechu”, jako koordynator terapeutyczny. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Kraina Uśmiechu”. Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i terapii kognitywnej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach.

Niemniej jednak to codzienna praca terapeutyczna z dziećmi jest największym wyzwaniem i źródłem inspiracji.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 100 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 125 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.

KONTAKT:
E-mail: webinarium@pcud.edu.pl 

nr.tel: 888 299 003


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.