Kształcenie kompetencji kluczowych wskazanych w podstawie programowej

Cena
Forma
Termin
Status
Szkolenie bezpłatne
warsztatowa
31 sty 2020
Rekrutacja rezerwowa
Miejsce szkolenia: Biuro PCUD, ul. Rymanowska 15a Czas trwania: Godz. 16.00-19.00 ( 4 godz. dyd.)
Opisz szkolenia

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione z uczestnikami zagadnienia dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych w trakcie zajęć. Początek będzie stanowił wprowadzenie do problematyki zagadnienia oraz na zmiany w zakresie listy kompetencji kluczowych. Wskazane zostaną przykładowe sposoby i techniki realizacji programów nauczania z ich uwzględnieniem, gdyż stanowi to bardzo praktyczne i przydatne narzędzie w pracy nauczyciela i dyrektora. Istotnym elementem szkolenia są wybrane aspekty diagnozowania i monitorowania realizacji obowiązków szkoły w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji.
Warsztatowa metoda prowadzenia zajęć będzie odwoływać się do dotychczasowego doświadczenia nauczycieli. Jest ono ważne w procesie budowania nowych struktur wiedzy. Tematyka szkolenia będzie realizowana poprzez ćwiczenia praktyczne i metody aktywne, ale także wymianę osobistych doświadczeń uczestników. Taka formuła umożliwi lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w bezpośredniej pracy z uczniami.

Cel szkolenia

Kształtowanie kompetencji kluczowych związane jest z realizacją nowych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto jednak zwrócić uwagę, że kształtowanie właściwych kompetencji u dzieci ma wpływ na ich dalszy rozwój psychiczny i edukacyjny. Rolą nauczyciela na każdym etapie nauczania jest wspomaganie rozwoju dziecka przez dobranie takich metod pracy, aby dany cel osiągnąć. Głównymi celami szkolenia jest:

  • Omówienie i przedstawienie ośmiu kluczowych kompetencji, jakie są realizowane podczas edukacji
  • Przedstawienie podstaw diagnozy dzięki, któremu rada pedagogiczna może zaplanować proces wspomagania rozwoju
  • Planowanie, realizacja oraz ewaluacja procesu kształtowanie kompetencji kluczowych.

Program

  1. Czy kompetencje kluczowe to innowacje?
  2. Kompetencje kluczowe - po co?
  3. Diagnoza potrzeb w zakresie kompetencji.
  4. Kompetencje Kluczowe, a podstawa programowa.
  5. Ewaluacja: opracowanie Karty Obserwacji Zajęć pod kątem Kompetencji Kluczowych

Prowadzący

Agata Samborska-Bąk, nauczyciel z 33 letnim stażem pracy. Obecnie dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzeszowie. Pedagog, terapeuta, logopeda, przewodnik górski i pilot wycieczek. Trener Edukacji Przez Ruch oraz propagator nowoczesnych metod w edukacji.

Regulamin bezpłatnych szkoleń

Zobacz regulamin bezpłatnych szkoleń  - pobierz