Logorytmika – metoda wspomagająca rozwój mowy
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 19.00)
Webinarium

Logorytmika jest metodą łączącą się sobą logopedyczne cele terapeutyczne oraz rytmikę. To metoda pracy wspomagająca właściwą terapię mowy. Ćwiczenia logorytmiczne mogą być wykorzystywane w pracy grupowej z małymi dziećmi, np. w przedszkolu czy klubie dziecięcym. Ich celem jest korygowanie wad mowy i słuchu oraz usprawnianie ruchowe i słuchowe, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy. To specyficzne połączenie daje w efekcie możliwość terapeutycznego wpływania na wiele obszarów rozwojowych dziecka. Celem webinarium jest pokazanie podstawowych metod pracy oraz ćwiczeń z zakresu logorytmiki.

Logorytmika – metoda wspomagająca rozwój mowy

- zapoznanie z celem zajęć logorytmicznych

- wskazanie metod pracy w zakresie logorytmiki

- omówienie przykładowych ćwiczeń logorytmicznych

- omówienie przykładowego scenariusza zajęć logorytmicznych

- instruktaż dotyczący podstawowych ćwiczeń artykulacyjnych

Adresaci

  • nauczyciele,
  • pedagodzy,
  • studenci kierunków pedagogicznych
  • logopedzi

Prowadzący

Mgr Monika Wójcik

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, dyrektor ds. nauczania specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Uśmiechu w Rzeszowie, 9-letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych i terapeutycznych. Ciągle podnosi  swoje kwalifikacje na szkoleniach i konferencjach oraz prowadzi badania dotyczące opóźnionego rozwoju mowy.


Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.