Mentor w nowym systemie awansu zawodowego nauczycieli
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
25 lis 2022
19:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 90 minut
Webinarium

Tematyka webinarium dotyczy roli mentora w nowym systemie awansu zawodowego nauczycieli. Podczas webinarium jego uczestnicy dowiedzą się, kto może zostać mentorem i poznają jego zadania w procesie wdrażania się nauczyciela początkującego do pracy w zawodzie. Dowiedzą się też, czy zadania mentora różnią się od zadań opiekuna stażu i na czym polega udział mentora w ocenie pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

Cele

  • Zapoznanie z nowymi przepisami  prawa regulującymi procedurę awansu zawodowego nauczycieli.
  • Przedstawienie wymagań niezbędnych do powierzenia nauczycielowi funkcji mentora.
  • Zapoznanie z zadaniami mentora w procesie wdrażania się nauczyciela początkującego do pracy w zawodzie.
  • Poznanie roli mentora w ocenie pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

Adresaci

  • Nauczyciele odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  • Nauczyciele, którym dyrektorzy powierzyli funkcję mentora,
  • Inni zainteresowani nauczyciele,
  • Dyrektorzy szkół.

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 35-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, były doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 30 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 80 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.