Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym

Cena
Forma
Termin
Status
100 zł
wykładowa
Po zebraniu 6 osób.
Rekrutacja
otwarta
Miejsce szkolenia: (nie ustalono) Czas trwania: